Bijgewerkt 09 januari 2018

Eind goed is nog niet al goed.

Werken naar wens haalt 2018 niet en dat is goed.

Dat de oude matrix wel blijft bestaan is ook goed. Net zoals het voortbestaan van de ontzie maatregelen. We hebben er genoeg pijn in de buik van gehad!
Als resultaat van de cao onderhandelingen een jaar geleden blijft dus voornamelijk de loonstijging over van 2.5% in 2017 en 2.5% in 2018.  Een stijging die de vergelijking met de rest van het land goed kan doorstaan. Dat is dus ook goed.

Maar we hebben wel een lesje geleerd. Voor ingrijpende veranderingen is draagvlak nodig! (en dat weten we eigenlijk al heel lang). Intussen hebben we geen oplossing gevonden voor een paar problemen die binnen MSD wel degelijk bestaan. Problemen die het vakbondswerk in 2018 zullen bepalen zo verwachten we.

De vergrijzing b.v. is een lastig probleem. We willen allemaal op een gezonde manier ons pensioen halen terwijl de pensioenleeftijd opschuift. In 2022 ontvang je pas AOW vanaf het moment waarop je 67 jaar en drie maanden oud bent. Je pensioen bouwt op dit moment op uitgaande van een pensioenleeftijd van 67 jaar. Dus ga maar na.

De bond wil dat MSD er voor zorgt dat we gezond die leeftijden halen en het schrappen van alle ontzie maatregelen werkt hierbij de verkeerde kant op. Duidelijk! Maar het is de vraag of we gezien het groeiende aantal rechthebbenden door kunnen gaan met het huidige niveau?? We zullen opnieuw de discussie aan moeten met de werkgever want die legt zich niet neer bij de nu ontstane situatie. De bond wil toe naar een integraal ouderenbeleid waar ontzie maatregelen bij horen maar b.v. ook individuele begeleiding en gezonde roosters. En minder werkdruk...niet alleen voor ouderen!
In het eerste halfjaar van 2018 willen we samen met de kaderleden zelf onderzoeken welke alternatieven er bij MSD denkbaar en haalbaar zijn. We hebben als bond inmiddels voldoende ervaring met deze thema’s elders in het bedrijfsleven.

Als het over gezonde roosters gaat moeten we, als het ook maar even kan, niet werken op ongezonde tijden. En werken in de nacht is niet gezond, zeker niet als dat structureel is. We moeten dat ook niet stimuleren met hogere toeslagen. Natuurlijk moeten we het werken op vervelende tijden extra belonen maar voor velen is werken in het weekend juist heel vervelend. Moet er daarom een nieuwe matrix komen? Voor wat ons betreft dus niet maar daar denkt de werkgever anders over!

Discussie met de werkgever ja maar zeker ook en meer dan in het verleden met alle werknemers! Om voldoende draagvlak te krijgen onder de afspraken die in de cao 2019 gemaakt zullen gaan worden. Maar ook om getalsmatig voldoende positie te hebben. Alleen met voldoende achterban zullen we ook in 2018 de klus aan kunnen.

Als interim bestuurder zit mijn taak er op met ingang van het nieuwe jaar. Collega Paul Smink wordt per die datum jullie nieuwe vaste bestuurder. MSD was een leuk bedrijf voor mij. Een interessante klus waarin ik van heel veel betrokken werknemers reacties heb gekregen en goed kon samenwerken met al onze kaderleden. Veel dank daarvoor! Ik wens jullie, samen met hen, een (vooral gezond) succesvol nieuw vakbondsjaar toe.

Henk van der Ploeg

Bestuurder FNV