Bijgewerkt 03 mei 2017

Je eigen diensten kiezen……  dat is mooi!!

Twee partners die allebei een baan hebben. Twee partners die samen kinderen groot brengen. Iemand die thuis hulp moet bieden aan een zieke huisgenoot, aan een gehandicapte moeder/vader.  Zie dat maar eens goed te regelen. En dat terwijl we het bij MSD niet over gewone dagdiensten hebben maar over veel ongunstige werktijden. Over ploegendiensten, over heel veel verschillende roosters/diensten.

Er zijn heel veel  situaties die problemen opleveren bij het afstemmen tussen werk en thuis. Op het werk kan lang niet altijd rekening gehouden worden met deze problemen. Daarom wil de bond al heel lang meer zeggenschap voor individuele werknemers over de eigen werktijden. Daarom willen we "Werken naar Wens”  (WnW) . Hier is in de nieuwe cao een afspraak over gemaakt. We proberen het op dit ogenblik uit in een pilot. En nee… succes is niet verzekerd. Er zijn vragen, er zijn ook grote bedenkingen.

WnW is voor werknemers in de ploegendiensten.  In de pilot kan je kiezen uit hetgeen mogelijk is en dat is maar ten dele wat je graag wilt. En er moet gekozen worden! De oude roosters en diensten bestaan nog gewoon en die moeten  gevuld worden. Je kan een voorkeur hebben  voor je oude vertrouwde diensten. Dat zal voor velen het geval zijn omdat de privé situatie hier vaak op is afgestemd. Voor zover dat niet zo is of niet goed bevalt zal je andere keuzes willen maken. Als die passen in het geheel dan gaat het goed. Maar in hoeveel gevallen zal MSD in de definitieve ronde (waarin alleen de werkgever besluiten neemt waarmee hij alle gaten vult)  een wens van een werknemer negeren? Hoe groot is dan het probleem voor de betrokkene?? De pilot zal er een antwoord op geven. Eind dit jaar zal moeten blijken dat het aantal teleurstellingen heel klein is geweest anders moeten we er niet mee doorgaan! Aangetoond moet zijn  dat de  voordelen duidelijk  groter zijn dan de nadelen!

Geld is belangrijk. Niks nieuws. Bedenk dus dat zelf keuzes maken financiële gevolgen heeft. Nu in de pilot is dat maar beperkt zichtbaar. MSD wil graag dat er een positief oordeel komt in december over de pilot zodat WnW breed ingevoerd kan worden in 2018. Daarom blijkt ze zeer bereid  om de schade tijdens de pilot flink te beperken. De toeslagen voor het werken op onaangename uren (de matrix) is niet veranderd. Dat gaat in 2018 wel gebeuren als WnW doorgaat. Dan wordt avond en nachtwerk wat beter betaald maar werken in het weekend  fors slechter. Je kan op je loonstroken zien welke toeslagen je zal ontvangen in 2018 als je dan dezelfde diensten draait als je nu doet. Er komt dan een andere matrix! Alleen de toeslagen voor de 5 ploegendienst veranderen niet. Maar bedenk wel dat je totale toeslag dan toch verandert afhankelijk van de roosters die je draait in WnW. Je kan dus meer verdienen door meer ongunstige diensten te draaien dan je gebruikelijk deed maar dus ook minder bij een keuze voor gunstigere diensten!


 Grote vraag is ook hoe de roosters er uit gaan zien in de nabije toekomst. Elke onderneming probeert op kosten te besparen. Mogelijk komen er minder 5 ploegendiensten in ruil voor 2 / 3 ploegen en of andersoortige roosters waar ook mee gewerkt kan worden in het weekend. Die leveren minder toeslag op omdat dan de nieuwe matrix geldt.

De bond heeft ook andere zorgen. We zijn helemaal niet blij met het afschaffen van de zgn ontziemaatregelen in 2018 indien WnW doorgaat. De 50 plusser die nu niet verplicht kan worden tot overwerk en niet verplicht kan worden in (een zwaardere)  ploegendienst te gaan werken. 

De 55 plusser die nu niet verplicht kan worden tot werken in de nacht. Die nu nog kan overstappen van de 5 ploegendienst naar de dagdienst met behoud van zijn toeslag. Straks zijn deze ontziemaatregelen weg. Dat kan ongezonde situaties opleveren. Of de werkgever nu voor jou de keuze maakt in een derde ronde of dat je zelf de keuze maakt vanwege de centen: nachtwerk is voor niemand gezond!

Op dit ogenblik gelden de ontziemaatregelen nog,  behalve als je meedoet in de pilot. Als WnW ook in 2018 bestaat dan zijn weg. Voor iedereen die bij  MSD werkt.  Let wel, voor allen en niet alleen voor de collega’s die in de ploegendiensten werken.

Klopt… de bond heeft ingestemd met deze afspraak. Niet van harte maar omdat het noodzakelijk was om tot een cao te komen. Daarbij! We behartigen natuurlijk ook de belangen van  de 50 en 55 minners!  Die moeten wel de gaten vullen die ontstaan bij toepassing van de ontziemaatregelen. Allemaal niet zo simpel dus.

Duidelijk is wel dat WnW  echt de moeite waard moeten zijn. De pilot zal dat aan moeten tonen. Anders kunnen we beter nee zeggen.

In december maken de deelnemers aan de pilot hopelijk de juiste keuze. Zij (behalve de uitzendkrachten) beslissen dan. Zij bepalen. Doorgaan in 2018?? Alleen als de voordelen zichtbaar groter zijn dan de nadelen!!

Op 8 mei zitten de bonden aan tafel met de werkgever. Dan gaan we het alleen over WnW hebben. Hopelijk laten veel werknemers aan de bond weten wat hun ervaringen/opvattingen zijn. Dan kunnen we mogelijk bijsturen.

Mail naar henkvanderploegFNV@gmail.com                                                                           3 mei 2017

Afbeelding invoegen