Enquete cao 2016

Bijgewerkt 20 april 2015

 

Cao onderhandelingen in september

In september starten de onderhandelingen over de nieuwe cao. Voor deze onderhandelingen doen zowel MSD als de vakbonden voorstellen. De bonden vinden het belangrijk om te weten wat er speelt bij MSD en waarover afspraken vastgelegd moeten worden in de nieuwe cao.

Enquête voor leden en niet-leden

We doen dit met een enquête onder leden en niet-leden over onder andere loonontwikkeling, werkdruk, werktijden, flexwerk etc.. Ook is er ruimte om andere onderwerpen aan te geven die belangrijk zijn voor de nieuwe cao.

Invullen van de enquête kost niet zoveel tijd.  Invullen is anoniem en uiteraard worden reacties altijd vertrouwelijk behandeld. Aan de hand van de reacties, kunnen de bonden bepalen welke onderwerpen opgepakt moeten worden in het cao overleg met MSD.

Invullen voor 1 mei!

Graag invullen voor 1 mei! Voor de zomervakantie komen er vergaderingen voor vakbondsleden waar de voorstellenbrief wordt vastgelegd op basis van de uitkomsten van deze enquête.

Klik hier op de link voor de enquête: https://nl.surveymonkey.com/s/caoMSD2016

Alvast bedankt voor de moeite!

De onderhandelingsdelegatie van FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de VMHP MSD