Werken op feestdagen


Feestdagen volgens de CAO
 
- Nieuwjaarsdag
- Koning(inne)dag
- 1e en 2e Paasdag
- Hemelvaartsdag
- 1e en 2e Pinksterdag
- 1e en 2e Kerstdag
- in lustrumjaren (eens in de 5 jaar) 5 mei ter viering van nationale Bevrijdingsdag.

Feestdagen zijn normaal gesproken vrij met behoud van salaris. Uitzondering hierop zijn feestdagen die onderdeel uitmaken van het normale rooster, zoals nu bijvoorbeeld het geval is in de 5 ploegendienst.


Werken op een feestdag
Als u moet werken op een feestdag, dan staat daar een toeslag tegenover. 
Het maakt verschil of de feestdag onderdeel uitmaakt van uw normale rooster of juist niet.

Feestdagen als onderdeel van het normale rooster
Als er volgens uw rooster op een feestdag gewerkt moet worden, dan ontvangt u voor het werken op deze feestdag:
- een toeslag voor ieder gewerkt uur van 100% over het uursalaris;
- daarnaast wordt er een vervangende vrije dag (dienst) gegeven.

Werken op een feestdag die geen onderdeel van het rooster is

In dat geval is er sprake van overwerk. Er wordt immers buiten het normale rooster op een feestdag gewerkt. In dat geval wordt er een overwerktoeslag betaald. Zie Overwerk.