Consignatievergoeding

De vergoeding voor consignatie wordt door twee zaken bepaald:
 • de mate waarin de werknemer beschikbaar moet zijn voor het bedrijf (consignatieniveau);
 • de tijdstippen waarop iemand geconsigneerd is.

Consignatieniveaus (mate van verplichte beschikbaarheid)
 • Niveau 0: in een noodgeval kan een werknemer worden gebeld en geconsulteerd buiten werktijd, maar hiertoe bestaat geen formele plicht. Dit geldt in principe voor elke werknemer. Er is geen sprake van een consignatievergoeding;
 • Niveau 1: de werknemer is in geval van calamiteiten telefonisch bereikbaar en kan dan worden geconsulteerd of worden opgeroepen om naar het bedrijf te komen. De kans op een oproep is gering. Van de werknemer wordt niet verwacht dat hij thuis of binnen een bepaalde afstand blijft. Niveau 1 is van toepassing op werknemers die voor een vestiging verantwoordelijkheid dragen in het kader van veiligheidskwesties of onvoorziene (nood-)omstandigheden; 
 • Niveau 2: de werknemer is constant telefonisch bereikbaar voor consultatie. Hij is meestal in staat om na consultatie eventuele problemen vanuit huis op te lossen, telefonisch of nadat ingelogd is op het bedrijfsnetwerk. Komt zo nodig naar het bedrijf met spoed. 
 • Niveau 3: de werknemer is constant telefonisch bereikbaar voor consultatie en blijft thuis of binnen een hieraan gelijk staande reistijdzone rond het bedrijf. Hij is vaak in staat om na consultatie eventuele problemen vanuit huis op te lossen, telefonisch of nadat ingelogd is op het bedrijfsnetwerk. Is na een oproep (= een opdracht om te komen) zo snel mogelijk op het bedrijf aanwezig. 

Vergoeding
Tijdens consignatie extra naar het bedrijf moeten komen (extra opkomst)

Als u tijdens een consignatiedienst extra naar het bedrijf moet komen, dan krijgt u daarvoor de volgende vergoeding:
 • een half uur overwerktoeslag. en wel de overwerktoeslag die zou gelden aan het eind van de consignatiedienst.
  • Stel u bent geconsigneerd tot vrijdagnacht 24.00 uur en u moet op donderdagavond een keer extra naar het bedrijf. In dat geval krijgt u   een half uur overwerkvergoeding zoals die zou gelden op vrijdag 24.00 uur, dus een half uur 100% in plaats van 60% zoals op de donderdagavond geldt als overwerkpercentage. 
 • De uren die u vervolgens werkt, worden betaald als overuren;
  • Werknemers die vanwege hun indeling in CCF niet in aanmerking komen voor overwerktoeslag en tijdens hun consignatiedienst opgeroepen worden om naar MSD te komen om te werken, ontvangen voor die uren wél de overwerktoeslag die op dat tijdstip van toepassing is (naast de consignatievergoeding). 
 • werkt u tijdens de consignatie na 04.30 uur, dan krijgt u voor ieder uur werk bovendien ook nog 1 rustuur.
  • Rusturen moeten onmiddellijk aansluitend op het overwerk worden opgenomen. Gebeurt dat niet, dan vervalt het recht op rusturen.  
Zie ook Overwerk.