Duurzame inzetbaarheid

 Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid in afrondende fase

 

 De Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid, die de opdracht heeft om oplossingen te definiëren en concreet invulling te geven aan het onderwerp, heeft op 13 oktober haar finale voorstel met oplossingen voorgelegd aan het management van MSD en bestuurders en kaderleden van de drie vakbonden (CNV, FNV en NMP).

 Duurzame inzetbaarheid moet alle medewerkers in staat stellen gezond en naar tevredenheid te blijven werken. Dat draagt uiteindelijk bij aan een sterker en gezonder MSD. Zoals in de protocoltekst van de lopende cao is afgesproken, is een gezamenlijke Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid ingesteld.

 Bij de start van het project heeft de werkgroep onderzocht wat de ‘hete hangijzers’ zijn van duurzame inzetbaarheid en hoe deze beter te begrijpen. De werkgroep heeft op grond van vijf indicatoren in kaart gebracht op welke gebieden oplossingen nodig zijn om de ambitie voor duurzame inzetbaarheid te vervullen. Die ambitie lees je hier MSD 2016 ambitie.pdf

 Er is afgesproken dat er oplossingen moeten komen op het gebied van: (beleving van) de werkdruk, mentale gezondheid en hoe we omgaan met roosters, ploegentoeslagen en ontziemaatregelen. Ook de eigen verantwoordelijkheid van iedereen voor zijn of haar eigen toekomstige inzetbaarheid is een thema waar oplossingen voor zijn bedacht.

De werkgroep heeft 21 oplossingsvoorstellen geformuleerd waaronder ‘Werken naar Wens’ en denkt daarmee een grote stap te kunnen maken om de ambitie van de cao-partijen te kunnen realiseren. Afgelopen donderdag, 13 oktober, zijn deze voorstellen aan het management en aan bestuurders en kaderleden van de vakbonden gepresenteerd. Hoewel de voorstellen nog niet tot in detail zijn uitgewerkt, is de cao-onderhandelingstafel unaniem van mening dat de aanbevelingen een goede basis vormen voor een goed cao-overleg en aangepast beleid over duurzame inzetbaarheid.

 Namens de werkgroep: Janny Koppens (bestuurder FNV), Peter de Ridder (bestuurder CNV), Bart Maas (Boxmeer en kaderlid FNV), Dieter Lucas (Haarlem en kaderlid FNV), Paul Barten (Oss en kaderlid FNV), Margot Ruijters (extern adviseur, de Unie), Beatrice Hummels (IPT Lead GL, Haarlem), Rob van Ierssel (IPT Lead LIVE, Boxmeer), Dorine van de Westelaken (HR, Boxmeer) en Annelies Boorsma (Compensation & Benefits, NL).

Meer uitleg over Werk naar wens door MSD.pdf

/files/Verzamelde vragen beantwoord door MSD.pdf