Wilt  u ons en uw collega's laten weten wat uw mening is? Schrijf dan hieronder een bericht! 
(Uw mailadres wordt niet weergegeven.)

Stuurt u liever uw reactie alleen aan ons? Stuur dan een gewone E mail!


Zet in alle gevallen even duidelijk in uw bericht op welk onderwerp u reageert!


 

Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »

Nieuwe CAO 2019.
Ik werk nog niet zo lang bij MSD, maar het volgende heeft mij verbaast.
Heb begrepen dat bij de cao-afspraken, een collectieve loonsverhoging van 3,3% is afgesproken voor 2019.
Nu heb ik bij mijn beoordelingsgesprek begrepen, dat je met een goede beoordeling een loonsverhoging tussen de 1,3 en 3,3% kunt krijgen.
Met verbaasdheid heb ik ook begrepen dat dit de collectieve loonsverhoging is, en dat je beoordeling alleen met je bonus te maken heeft.

Je collectieve verhoging heeft te maken met de salarisschaalpositie in de merit, zit je laag in je schaal krijg je meer, maar zit je hoger in de schaal krijg je minder. Dit kan verschil zit tussen 6% en 2,3. Maar voor iedereen die boven in de schaal zit, krijgt een vergoeding (Lump Sum 1,65%).

Wat mij verbaasd zijn 2 dingen,
Het eerste dat de collectieve CAO van MSD, niet voor iedere werknemer gelijk is.

Verder dat de salarisverhoging niets met de prestatie, maar alleen met de CAO te maken heeft.

Een teleurgesteld FNV lid.

FNV lid - 17-03-2019 - 16:46

De bond, dat zijn de leden. Met andere woorden: het zou volgens Gerritsen de leden aan ruggegraat ontbreken.
Wanneer Gerritsen c.s. actief lid zouden zijn en collegae wisten te bewegen de rug recht te houden, ook lid te worden en wat meer reuring in de tent te krijgen... kunnen die leden de bonden sterker maken. Met de veroudering van het werknemersbestand zouden die oudere werknemers toch in de meerderheid dus eendrachtig sterker moeten staan, toch? Wanneer Gerritsen geen lid is, moet hij/zij niet klagen. Is het de eigen verantwoordelijkheid van werknemers om zich te organiseren. Afgeven op 'de bonden' is afgeven op jezelf. Of je bent niet actief, of je bent überhaupt niet georganiseerd. Dan is het 'eigen schuld, dikke bult'. En dan hebben we het nog niet over de nieuwe medewerkers, die het nut van vakbondsorganisatie niet eens inzien. Terwijl ook daarvoor gestreden wordt (door vakbonden).

lid - 14-03-2019 - 19:34

bedank de bonden voor het doen verliezen van de ontziemaatregelen voor oudere werknemers.de bonden zouden zichzelf moeten opheffen bij gebrek aan ruggegraat

gerritsen - 08-03-2019 - 18:15

Wat een teleurstelling zo vlak na een eerdere ledenvergadering. Toen leken de bonden nog strijdvaardig en op te komen voor iedereen.

1 jaar looptijd, mocht dit een akkoord worden, en dat is een grote waarschijnlijkheid met de NMP aan tafel bij MSD, dan is dat positief. MSD kan dan volgend jaar de garantieregeling pensioen niet als argument gebruiken om het loonbod laag te houden en kan eindelijk een fatsoenlijk loonbod doen.
merit increase 3.3%: hoe kan dit geaccepteerd zijn. De bonden gingen voor vier procent en FNV/CNV hadden de ondergrens op 3.75%. Nu zijn we ineens wel marktconform met de verhoging. Andere jaren, toen we minder kregen dan marktconform was, was dat argument niet belangrijk!
onderzoek naar generatiepact: is de conclusie al bekend, een onderzoek starten kan altijd. Maar de laatste MSD enquetes gaven niet de suggestie dat er gezocht werd naar de mening van personeel, maar slechts gezocht naar het MSD antwoord.

Laatste bericht aan MSD: praten jullie eens met de NMP en vraag hen om bij de andere bonden aan te sluiten zodat voor alle medewerkers onderhandeld kan worden en niet voor het selecte groepje NMP leden.

M - 29-01-2019 - 14:54

Werken voor inflatie correctie.
Inflatie correctie zou los moeten staan van de jaarlijkse verhoging.
De Fransen doen dat beter! Naast Merrit, AIP en scorecard hebben zij per wet recht op meedelen in de winst van MSD. Het bedrag wordt drie jaar vastgezet en netto uitgekeerd! We praten over tienduizenden euros per werknemer per jaar! Wat je al niet bereikt met een geel hesje en stapel autobanden.......

R - 28-01-2019 - 15:22

Werken voor inflatie correctie.
Inflatie correctie zou los moeten staan van de jaarlijkse verhoging.
De Fransen doen dat beter! Naast Merrit, AIP en scorecard hebben zij per wet recht op meedelen in de winst van MSD. Het bedrag wordt drie jaar vastgezet en netto uitgekeerd! We praten over tienduizenden euros per werknemer per jaar! Wat je al niet bereikt met een geel hesje en stapel autobanden.......

R - 28-01-2019 - 15:22

Herstel; 3e kwartaal 2019. Dus wel onderdeel van deze cao maar details zijn dus aan de VLC ter goedkeuring waarbij vakorganisaties sterk er op toezien dat hierin medewerkers niet benadeeld worden. Zoals ik begreep.

Marco - 25-01-2019 - 23:23

Zoals vanmiddag in Oss verteld werd, is MSD bezig met een verbetering van het Career & Compensation Framework. Hierin ligt zowel een taak voor de OR (Vaste Landelijke Commissie) als voor de vakorganisaties. Omdat wanneer MSD stelt dat het voor de meeste medewerkers positief uitpakt, vakorganisaties ervoor moeten waken dat het voor enkelen negatief uitpakt. Verdere details konden nog niet gegeven worden, dit model is in die zin ook geen onderdeel van de cao 2019. Zoals ik begrepen heb. Dit komt pas aan de orde in de cao voor na 2019.

Marco - 25-01-2019 - 23:20

Kan iemand mij uitleggen wat CCF 2.0 inhoudt? Instemmen met het onderhandelingsresultaat betekent dat wij akkoord gaan met CCF 2.0 maar ik heb geen idee of die goed of slecht voor ons uitpakt.
Zonder meer duidelijkheid hierover, kan ik niet voor een nieuwe CAO stemmen.

Tom - 25-01-2019 - 07:52

Onder Downloads is de nieuwsbrief te lezen. Deze is 21 januari digitaal verstuurd aan de FNV leden. Omdat FNV van een aantal leden geen correct E-mail adres heeft, hierbij de uitnodiging online voor die leden. Met uiteraard het verzoek het E-mail adres (met lidmaatschapsnummer) door te geven. Zodat je ook tijdig geïnformeerd wordt. Dit kun je ook zelf aanpassen bij www.mijnfnv.nl

En wanneer mogen wij er als FNV- en CNV-leden dan over stemmen?

Uiteraard is een collectieve arbeidsovereenkomst een bepaling waar jullie als vakbondsleden ja of nee op mogen zeggen. Wij leggen de tekst ook zonder advies aan jullie voor: het proces is volkomen democratisch, het oordeel is aan jullie.

De ledenvergaderingen zijn als volgt gepland:

Vestiging Datum, tijd en plaats

BOXMEER Vrijdag 25 januari; 10:30 uur in het bedrijfsrestaurant
OSS Vrijdag 25 januari, 13:30 uur in Broodhuys Bruyn
HAARLEM Dinsdag 30 januari, 14:30 uur Frans Halszaal
DE BILT Dinsdag 30 januari, tijd en zaal volgt!

Marco - 24-01-2019 - 19:02


Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »