Wilt  u ons en uw collega's laten weten wat uw mening is? Schrijf dan hieronder een bericht! 
(Uw mailadres wordt niet weergegeven.)

Stuurt u liever uw reactie alleen aan ons? Stuur dan een gewone E mail!


Zet in alle gevallen even duidelijk in uw bericht op welk onderwerp u reageert!


 

Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »

MSD biedt werknemers onvoldoende in cao
onderhandelingen!


Beste werknemers van MSD,

FNV, CNV en NMP voeren namens hun leden de onderhandelingen voor een collectieve arbeidsovereenkomst tussen hen en MSD. Op grond van die onderhandelingen wordt het salaris van iedereen binnen de cao vastgesteld.

In drie rondes moeten wij nu vaststellen dat jullie werkgever geen cao wil die past bij de winsten van MSD in Nederland en ook geen koers die past bij de Nederlandse economie. Waar wij als vakbonden hebben ingezet op 5 procent (FNV en CNV) of 4,5 procent (NMP) komt jullie werkgever niet verder dan een bod van 3,1% voor 2020, andere wensen gaan ten koste van dit loonbod. Als vakbonden vinden wij dat echt veel te weinig om een cao met MSD te sluiten!

Verder horen wij van veel werknemers dat zij in het einde van hun derde tertiel zitten: zij hebben op die manier geen perspectief meer om iets te groeien in het salarismodel: alleen een jaarlijkse eenmalige verhoging kunnen ze nog krijgen. Wij vinden dat het na 4 jaar weer tijd is om de salarisschalen opnieuw vast te stellen, zodat ook ervaren medewerkers een salaris hebben dat kan groeien ten opzichte van het stijgende prijspeil in ons land.


Deze brief verspreiden wij onder alle medewerkers, omdat het van belang is dat de cao HET onderwerp van gesprek wordt binnen MSD. Bespreek met je collega’s wat je een redelijke salarisverhoging vindt, zodat je werkgever ook weet dat hij een goede salarisverhoging en een indexering van de salarisschalen moet bieden.

Op 4 december zijn de volgende cao-onderhandelingen met jullie werkgever. We hopen dat MSD dan naar aanleiding van de ontstane gesprekken over de cao-onderhandelingen met een goed bod komt, zodat we niet hoeven na te denken over andere maatregelen!


FNV CNV Vakmensen NMP
Paul Smink Loes Bezemer-Videler Victor Kloos
Yolanda Reus Robert Wonnink
[kaderleden]

FNV Lid - 20-11-2019 - 16:57

Het wordt tijd dat we eens opstaan tegenover zo’n werkgever met deze onderhandelingen wordt voor de zoveelste keer niets bereikt.
Denk dat we moeten stoppen met deze softe aanpak en eens met de vuist op tafel moeten slaan.

Jo - 20-11-2019 - 14:03

Verzoekje aan vakbonden: zo snel mogelijk - deze week nog - een ingevulde meritmatrix geven om de door MSD voorgestelde gemiddelde 2.9% loonsverhoging uit te splitsen naar elke bandbreedte en 3 tertielen. Zodat werknemers kunnen zien wat het voor hen individueel betekent. Wie MSD dus wel/geen inflatiecorrectie = koopkrachtbehoud gunt in deze tijden van aandeelhouderswaardeverhoging.

De nieuwsbrief houdt totaal geen rekening met die meritmatrix en nieuwe werknemers hebben niet door dat bij MSD GEEN ALGEMENE LOONSVERHOGING van toepassing is.

Waarvoor dank (voor die ingevulde meritmatrix, niet dat kreng an sich)

merits? - 12-11-2019 - 22:21

Loyalty pays: Merck CEO Ken Frazier scores 19% raise as he stays past retirement age:

https://www.fiercepharma.com/pharma/loyalty-pays-merck-ceo-ken-frazier-scores-19-raise-as-he-stays-past-retirement-age

FNV Lid - 08-11-2019 - 20:48

Deze week (#45) word in Oss een EHS-bewustzijnskaart besproken. Daarbij word aangegeven dat je als werknemer het bij je leidinggevende dient te melden wanneer je niet helemaal fit bent voor de uit te voeren taken.

Wanneer je opzoekt hoe dit bij wet is geregeld (zoals op https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/zieke-werknemer en https://www.fnv.nl/werk-inkomen/ziekte-re-integratie/ziek-melden ) moet je het als werknemer wel zeggen DAT je niet volledig fit bent voor werk, maar dat de aard van je gebrekkige fitheid onder het medisch beroepsgeheim valt. Dit hoeft NIET gedeeld te worden met werkgever/leidinggevende, deze mag je ook NIET vragen naar de symptomen of klachten. Zeg dan gewoon dat je je niet lekker voelt en dit met een arts wilt bespreken. Omdat je denkt dat je je werk door je klachten niet goed kunt doen.

Je leidinggevende mag jou wel verwijzen naar een gecontracteerde bedrijfsarts of Arbo-arts. Die arts mag alleen met jouw toestemming aan je leidinggevende vertellen wat jij mankeert. Wel moet die bedrijfsarts aan je werkgever vertellen waarin je ontzien moet worden en wanneer de klachten werkgerelateerd zijn, welke aanpassingen gedaan moeten worden waarmee jij het werk wel kan doen.

Nu kun je vanuit je privé situatie minder fit zijn. Slecht geslapen door bijvoorbeeld een ziek kind, ergens pijn hebben, door pieken en dalen in een relatie, sportblessures hebben, een kater hebben en ga zo maar door. Dit valt allemaal onder ziekte. Je leidinggevende heeft er geen bal mee te maken wat je gezondheidsprobleem is. Wanneer je het niet wilt vertellen, hoef je dat ook niet! Dit kan namelijk de beeldvorming over jou en zo ook je beoordeling van functioneren beďnvloeden, terwijl je werkgever geen medisch deskundige is.

Iedereen moet qua functioneren beoordeeld worden op de kwaliteit van werken, niet op je gezondheid. Zowel werknemer als werkgever moeten zich inspannen om iemand die ziek is (dus ook wat minder fit om de gewone taken uit te voeren), weer gezond aan het werk te krijgen. Maar WAT je mankeert, mag je echt voor je houden. Zwangerschap is een uitzondering die je niet kunt blijven verbergen.

Weetje - 05-11-2019 - 20:48

The top 20 highest-paid biopharma CEOs of 2018 (met de CEO van Merck op plek 8):

https://www.fiercepharma.com/special-report/top-20-highest-paid-biopharma-ceos-2018

FNV Lid - 24-10-2019 - 22:17

Een ander dingetje, waar mensen normaal niet bij stilstaan:
Wie binnenkort de AOW-leeftijd bereikt (en dat zijn stiekem best wat collega's), wordt volgens CAO "van rechtswege" ontslagen. Niet dat de Nederlandse wet dat voorschrijft, maar omdat het in de CAO staat.

Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wat-verandert-er-op-mijn-werk-als-ik-wil-doorwerken-na-mijn-aow-leeftijd kun je nalezen wat de mogelijkheden zijn. Samengevat: het mag, wanneer het niet in de CAO staat dat werknemer dan ontslagen wordt en zowel werkgever als werknemer tot overeenstemming komen. Geen recht op WW, WIA of WAO, wel 13 weken (i.p.v. 2 jaar) ziekengeld en ontslagbescherming bij ziekte met wederzijdse inspanningsverplichting om gezond terug te komen op de werkplek. Werkgever is ook goedkoper uit, want die hoeft premies voor die volksverzekeringen ook niet te betalen.

Wie dus wil doorwerken tot pensioengerechtigde leeftijd (of desnoods langer), om het pensioen niet naar voren te moeten halen om inkomensdaling (met alleen AOW) te voorkomen... Moet bij de vakbonden zijn om die regel uit de CAO te halen! Misschien dat MSD het ook wel interessant vindt, want dan kun je beter nieuwe krachten in laten werken door de oudere werknemers terwijl de jongere hard kunnen doorwerken.

werkwillende - 24-10-2019 - 19:39

Het lijkt mij goed om dit bericht over de aanpassing van het Sociaal Plan, dat eind 2019 afloopt, via dit kanaal te delen.
Ik vind het vreemd dat dit verhaal buiten de CAO-onderhandelingen wordt gehouden en dat MSD eenieder zeer slecht informeert over hun plannen om dit Sociaal Plan flink te verslechteren.....


Nieuw sociaal plan MSD: Je transitievergoeding gehalveerd?

Aan de FNV-leden binnen MSD

Verlenging sociaal plan
Een paar weken geleden riepen we je op te stemmen over de voorgestelde verlenging van het sociaal plan van MSD. Terecht heeft een aantal leden opgemerkt dat in dat sociaal plan een forse verslechtering zit: de gewerkte jaren worden als gevolg van een wetswijziging heel anders berekend, voor langer werkende werknemers betekent dat, dat je beëindigingsvergoeding mogelijk wordt gehalveerd.

Wij willen als FNV en CNV daar graag met jou als lid over in gesprek. Heb je vragen, ben je boos, of neem je wel genoegen met dit sociaal plan? Het kan allemaal en we horen graag wat jouw visie is. Omdat er toch meer gewicht aan deze stemming zit dan aanvankelijk leek, komen we naar Boxmeer, Oss en Haarlem, zodat we live met jou in gesprek kunnen.
Op dinsdag 22 oktober 2019
Zien we jou en je collega’s dan? Het gaat namelijk om jouw sociaal plan!

Cao-onderhandelingen MSD
Naast de inhoud van het sociaal plan hopen wij als onderhandelaars van jouw cao - een proces dat ook al weer loopt - je dan ook te informeren over het cao-proces. Op dit moment hebben we de tweede ronde net achter de rug en de signalen zijn nog niet bijster hoopvol.

FNV Lid - 24-10-2019 - 16:06

Hoe verlopen de CAO onderhandelingen? Zowel vanuit de werkgever als vanuit een aantal bonden is de informatie voorziening naar de medewerkers wel erg mager. In het verleden werd netjes gecommuniceerd wanneer er over de CAO werd gesproken en kregen we vanuit de werkgever en vanuit de bonden een idee waar we stonden na elk overleg. Nu zag ik toevallig bij NMP dat er op 3 oktober overleg is geweest en dat er op 17 oktober weer overleg is gepland. Het zou allemaal wat meer inclusive mogen zijn...

M - 10-10-2019 - 09:09

Voor FNV-leden die een deel van de vakbondscontributie willen terugkrijgen via afstand doen bruto loon en de link van het MSD formulier moeilijk kunnen vinden: via MSD intranet is dit de directe link naar het formulier: https://collaboration.merck.com/sites/hr/Shared Documents/FRM%2B-%2Bvakbondscontributie%2Bvergoeding.docx?d=w36616c0eade641ffa17f979950f4603c
Uiteraard alleen op het MSD netwerk te downloaden. In combinatie met de jaaropgaaf contributie (beiden ondertekend) in te dienen bij MSD. Voor 30 oktober!

Marco - 23-09-2019 - 20:04


Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »