Wilt  u ons en uw collega's laten weten wat uw mening is? Schrijf dan hieronder een bericht! 
(Uw mailadres wordt niet weergegeven.)

Stuurt u liever uw reactie alleen aan ons? Stuur dan een gewone E mail!


Zet in alle gevallen even duidelijk in uw bericht op welk onderwerp u reageert!


 

Bericht schrijven >

« vorige 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 volgende »

Beste Jantje

Wat jij hieronder schrijft heeft niks met werken naar wens te maken. Ik neem aan dat jij een kantoorbaan hebt van 9 tot 5 of zo, en dat je misschien veel aandelen hebt van Merck.
Wij hebben het hier over de macht positie die MSD straks heeft om ons over 7 dagen vrij te verdelen naar werk. Net hoe het hun uit komt niet hoe wij het willen. Je weet pas 5 weken van te voren welke dienst je gaat lopen. Dus er valt thuis niks meer te plannen. Met een vast rooster weet je waar je het hele jaar aan toe bent.

Dus voor de volgende keer dit forum is voor werken naar MSD wens.

Groet Bart

Bart MSD Haarlem - 24-08-2017 - 12:53

Bart,

Als gevolg van de cyberattack van 23 juni jl is er niets geproduceerd en op sommige afdelingen mochten de medewerkers naar huis met behoud van loon. Nu moet die achterstand ingehaald worden en er worden extra diensten ingezet. Dit heeft niets te maken met werken naar wens.

Jantje - 24-08-2017 - 09:52

Hallo allen.
Wil iedereen, die hier op het gastenboek actief is, zijn of haar collega's vragen om hun mening te geven over werken naar wens. Of dit nu positief is of negatief. Zo kunnen we al een beetje de stemming peilen over wat er in december word gaat worden besloten. Dit zodat de directie het niet in zijn hoofd haalt om met de uitslag te sjoemelen.

Boxmeer - 16-08-2017 - 10:24

Werken naar wens moeten we echt met zijn allen stoppen. Je merkt dat het bedrijf al alles geregeld heeft om straks over te gaan in 2018.

tevens gaan wij over tijdelijk ( ja ja ) naar een 7 daagse werk week. Voor een ploegen toeslag van een 3 ploegen dienst. Nu krijg je overwerk uitbestaald als je zaterdag og zondag werkt.

Je krijgt 120% extra op je salaris voor weekeinde dit word verlaagd naar 40% en 85 % in 2018. Ook mag je lekker 7 dagen werken voor nog steeds 38,83 uur. Normaal moeten ze een 5 ploegendienst opstarten voor 24/7 maar dit is natuurlijk veel goedkoper.

Volgens mij staat er in de arbeid tijden wet dat de zondag geen werkdag is met uitzonderingen. Een vol continu rooster ( 5 ploegen dienst ) is een uitzondering. Dan maak je minder uren en word je betaald voor de verschoven werktijden en in het weekeinde werken.

Nu gaat je prive leven er aan, en MSD heeft lekkere goedkope mensen.
Het mooie is dat kantoormensen dit verzinnen en gewoon 5 dagen werken van 9 tot 5.
Dat de 50 en 55 regeling iets moeten aanpassen kan ik mij voorstellen maar doe dat dan dat je betaald word naar je werkuren, maar dat je nog wel uit de 3 ploegen kan stappen op je 55e. Dat je dan betaald gaat worden voor een 2 ploegendienst is logie's je werkt ook in een 2 ploegen dienst.
Maar alles scgrappen en straks tot je 70ste verplicht kunnen worden tot 3 ploegen, dat is niet te doen.

Kan de bond eens kijken of het wel mag wat MSD allemaal wil.
Ik kan maar 1 ding zeggen het is werken naar MSD wens.

Bart - 15-08-2017 - 22:44

Hallo allemaal,

Ik wil eerst zeggen dat ik ook geen voorstander van werken na wens ben. Maar de zogenaamde veranderingen welke hieronder in de lange reactie beschreven worden hebben niets te maken met werken naar wens.
Maar gewoon met het, tijdelijk, invoeren van een 5 ploegendienst. Dit had MSD ook kunnen doen zonder de pilot werken naar wens.

P.s. Dan moeten er ook minimaal 5 mensen zijn welke de rol van coach mogen hebben inclusief de lusten(=salaris?_ en de lasten.

Osse medewerker - 11-08-2017 - 00:59

Hoi Allemaal,
We zijn nu een aantal maanden onderweg met werken naar wens.
Hoe is ondertussen de stemming op alle afdelingen waar de pilot werken naar wens is ingevoerd.

Kees uit Boxmeer

Kees - 10-08-2017 - 17:19

Beste mensen met kinderen,
Als je met je mensen tijdens een pilot zo omgaat dan moet je je afvragen wat er met werken naar wens gebeurt als het goedgekeurd wordt.
Wij uit Boxmeer zijn in ieder geval niet positief en dat wordt met die veranderingen die tussentijds ingevoerd worden niet beter.

Sterkte en jullie weten wat er gestemd moet worden aan het eind van de pilot.
Mark, Boxmeer

mark - 08-08-2017 - 23:10

Halverwege de pilot gaan we al weer wijzigen met het rooster,
24/7 diensten
Hoe bedoel je werken naar wens!!!!
Dit alles zonder overleg met de betrokken medewerkers.
Zie onderstaande:
Medewerkers Vaccines,

Graag wil ik jullie informeren over een tijdelijke roosterwijziging bij IPT Vaccines op lijn V04 met ingang van 1 September 2017 tot naar verwachting het einde van dit jaar.

Vaccines heeft in het eerste halfjaar van 2017 te maken gehad met geplande stilstanden,dat heeft geleid tot ongewenst productieverlies van 2 weken. Daarnaast is er een ongeplande hoge vraag ontstaan naar Zostavax in de maanden april, mei en juni. De opgelopen achterstand op V04, de belangrijkste lijn voor het verpakken van MMR, Zostavax, Varivax en Proquad, is als gevolg van de cyberattack van 23 juni jl. inmiddels opgelopen tot 3,5 weken (maal 18 shifts).

Om aan de marktvraag te kunnen voldoen, is een tijdelijke roosteraanpassing noodzakelijk waarbij er op V04 21 shifts in de week wordt gewerkt. Onderstaand rooster is daartoe in samenspraak met een adviseur van AWVN opgesteld om tot een nieuwe berekening vanstandaard ploegen toeslag te komen en te beoordelen of dit passend is binnen de arbeidstijdenswet. De OR is middels een memo geinformeerd over deze tijdelijke wijziging.

Aangezien wij bij IPT Vaccines momenteel deelnemen aan de pilot Werken naar Wens, betekent dit concreet het volgende;

Voor de roosters vanaf 1 Oktober 2017 zal ook de zaterdagnacht, de zondagochtend en de zondagmiddag opengezet gaan worden in Inplanning, het zelfroostersysteem dat sinds 1 april 2017 wordt gebruikt binnen de Werken naar Wens pilot. In September worden de extra shiften nog met overwerk gevuld omdat de 3e ronde voor September in het systeem al gesloten is.
Binnen de mogelijkheden van de Arbeidstijdenwet kunnen operators die gekwalificeerd zijn om VO4 te bedienen zichzelf inschrijven voor al de beschikbare diensten per maand. Zijn er na 2 rondes nog discrepanties tussen vraag en aanbod, wijst de 3e rondeplanner (coach) de overgebleven shifts aan medewerkers toe aan de hand van matching rules welke bij een ieder bekend zijn.
Betaling; hierin verandert niets ten opzichte van de huidige afspraken. Het vergoeding percentage is vanzelfsprekend wel hoger voor de zondag diensten.
Op basis van het gekozen rooster wordt er een individuele ploegentoeslag berekend de toeslag voor de extra diensten is conform de huidige klokuren matrix. Uitbetaling van de individuele ploegentoeslag gaat via een voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.

Evenals in het huidige rooster, zullen er gezien het beperkte aantal technici ook in dit tijdelijke rooster een aantal shifts zijn waarin geen technicus kan worden ingeroosterd. De diensten waarin geen technicus aanwezig is, worden deels opgevangen door middel van een geconsigneerde technicus en deels door een dienstdoende technicus van een andere IPT. In het uiterste geval zal de (geconsigneerde) coach besluiten of er, zonder dat een technicus geconsigneerd is of vanuit een andere IPT beschikbaar is, toch geproduceerd wordt.

Naast de invoering van dit tijdelijke rooster zijn er twee andere middelen die ingezet worden om de volumestijging op te vangen. De belangrijkste hiervan is het Zero Loss project dat in januari 2017 is gestart op V04. De resultaten zijn veelbelovend. De gemiddelde performance van de lijn, uitgedrukt in operational availability (OA), is door dit project toegenomen van 30% in januari, naar 45% in juni 2017. Doelstelling is om de OA verder te verhogen naar 70% aan het einde van dit jaar. Ten opzichte van begin dit jaar zou de output op lijn V04 hiermee dus meer dan verdubbelen. Hoe beter de lijn prestatie hoe minder shiften nodig zijn om in te roosteren.
Tot slot is de werving van extra uitzendkrachten waaronder ook een technicus reeds opgestart.

Ik begrijp dat niemand staat te juichen bij extra weekend diensten echter met het Werken naar Wens model is de last wel beter te verdelen en lukt het hopelijk om nog voldoende vrije tijd in te plannen op de dagen die voor ieder de voorkeur hebben.

Wanneer je specifiek over deze mail vragen hebt loop dan even binnen, ik zal ook bij de lunch tafel aanschuiven voor vragen. Nu er geen vast ploegen meer zijn zal ik dat op verschillende dagen/tijden doen zodat iedereen in de gelegenheid is om een vraag te stellen.

Met vriendelijke groet,

Astrid Kroesemeijer

medewerkers met kinderen - 06-08-2017 - 15:04

In Boxmeer vinden we het waardeloos. De meerderheid is zwaar negatief hierover. De directie zal na deze Cao wel weer iets anders verzinnen. Het zijn net kleine kinderen die hun zin niet krijgen

Boxmeer - 30-06-2017 - 15:23

kan iemand mij vertellen hoe de verschillende afdelingen nu over werken naar wens denken? Ik maak me zorgen om deze bezuinigingsmaatregel en ook om mijn toekomst want ik ga nu minder salaris krijgen als dit door gaat.

Bezorgde medewerker - 30-06-2017 - 11:49


Bericht schrijven >

« vorige 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 volgende »