Wilt  u ons en uw collega's laten weten wat uw mening is? Schrijf dan hieronder een bericht! 
(Uw mailadres wordt niet weergegeven.)

Stuurt u liever uw reactie alleen aan ons? Stuur dan een gewone E mail!


Zet in alle gevallen even duidelijk in uw bericht op welk onderwerp u reageert!


 

Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »

Ik citeer. "Financiele compensatie voor collega’s van 45 en ouder die niet in de ontziemaatregelen willen (2%)???
MSD die pretendeert gezondheid van de werknemers hoog in het vaandel te hebben wil nu deze gezondheid afkopen met 2%.
En dan moeten dezelfde medewerkers alleen maar meer en onregelmatiger werken.
Maar ja als je op kantoor zit ga je begin je gewoon om 9 uur kun je in werktijd sporten en ga je om 17.00 uur naar huis.
Dus waarom zou de directie zich zorgen maken om de medewerkers in ploegendienst.
Waar je zelf geen last van heb hoef je je ook geen zorgen om te maken.
Een oudje!!

Mark - 22-01-2019 - 23:16

Ik citeer. "Financiele compensatie voor collega’s van 45 en ouder die niet in de ontziemaatregelen willen (2%)???

Dus ik heb nog de keuze als 52 jarige.?
Dacht dat deze ontziemaatregelen zijn afgeschaft?

Jos - 22-01-2019 - 13:50

Langzaam maar zeker word heel de CAO uitgekleed.
Het wordt echt tijd dat men zich allen organiseerd zodat we hier tegen op kunnen treden.
Hoe lang laten we dit nog over ons heen komen, hier wordt niets weggegeven, schat dat de meerdereheid van de medewerkers hier in de upper-third zitten, dus die 3,3% kun je op je buik schrijven.
Dan voor somige misschien nog een afkoop van 2%, is ook een schijntje tegenover de huidige regeling. + dat je er ook nog later gebruik van kunt maken.

Ontevreden lid. - 22-01-2019 - 12:48

MSD zoekt duidelijk de grenzen op in de onderhandelingen.
Geen moment wordt er stilgestaan wat dit inhoudt voor de gezondheid van de (oudere) werknemers.
Het wanbeleid van de afgelopen jaren wordt weer op de werknemers op de vloer afgeschoven, jong en oud.
En geloof me, volgend jaar wordt hier weer een schepje bovenop gedaan.
MSD pretendeert voor de gezondheid van de mensen te staan, dit geldt helaas niet voor het eigen personeel is nu wel duidelijk.

DR1 - 19-01-2019 - 11:18

hoezo duurzame inzetbaarheid, wanneer werknemers tot hogere leeftijd in ongezonder ploegendienst moeten werken met nieuwe cao? Of langer verplicht kunnen worden om over te werken of buiten het eigen part-time rooster. "krapte op de arbeidsmarkt" zou werknemerspositie ook moeten versterken, maar dit gaat meer en meer richting Jumbo (=amerikaanse) toestanden. dus verdeeldheid op de werkvloer door ongelijkheid wat hier begonnen is met het wereldwijd uitgerolde ccf (meritmatrix-systeem). een systeem wat je geen Nederlander fatsoenlijk uitgelegd krijgt. er is wel meer mis, maar waar iedereen over zwijgt: EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID! vakbonden zijn geen servicebedrijf meer, leden moeten meer actief deelnemen en zich verdiepen om samen te bepalen wat ze eerlijk vinden. dat is politiek ja, maar dus vies want vriendjespolitiek? ben je beste vriend, betrek je in je eigen toekomst! wordt vakbondslid of sterker nog: wordt actief. iedereen heeft prioriteiten: thuis, in relaties, op het werk en met gezondheid, mensen die van je afhankelijk zijn. verdiepen, inlezen en met elkaar bespreken kost tijd, energie en doorzettingskracht. om samen te kunnen besluiten wat je wel of niet wilt doen. blijft keuzes maken. hoef je geen socialist voor te zijn. alleen eerlijk naar jezelf wetend dat je niet alles kunt hebben. maar dat er ook grenzen zijn die je moet bewaken. dat kun je niet alleen, dus je moet er wel over kunnen praten met elkaar. structureel. regelmatig en met mensen die soms een andere mening hebben. en besluiten kunnen nemen hoe voor jullie eigen (groeps) belang op te komen. je hoeft geen deskundige te zijn, maar je moet er wel meer over willen weten en over leren. dat kan heel goed door elkaar op te zoeken. dat is wat ik bedoel met eigen verantwoordelijkheid. geen vingerwijzen naar elkaar maar op de inhoud gaan. en bespreken hoe nu verder.
je kunt ook in je eigen bubbel blijven en het niet eens zijn om verder niets te doen. dat is het alternatief waarvan ik zeg: dan moet je niemand anders verwijten waar je zelf niets aan gedaan heb

M - 19-01-2019 - 06:35

Voor MSD weer een mooi onderhandelings resultaat.
De oudere werknemer die zich hier al vele Jaren inzet wordt weer genaaid.

De oudere werknemer - 18-01-2019 - 16:25

De laatst geplaatste bijdrage van blablablabla dd. 08 januari 2019 is verwijderd vanwege grof taalgebruik en desinformatie. Wanneer de afzender inhoudelijk via het zelf opgegeven mailadres heeft gereageerd als zijnde MSD medewerker, kan deze tekst worden teruggeplaatst.

webbeheerder - 10-01-2019 - 20:03

De hele discussie m.b.t. de afschaffing van de ontzie maatregelen is grotendeels te danken aan het feit de er op bepaalde afdelingen veel 50 plussers rondlopen. Bij de groep technicians op afdeling Vaccines in Haarlem is, op 2 na, iedereen boven de 50, waarvan binnenkort 3 boven de 55 jaar.
We zijn niet meer in staat om alle shiften technische ondersteuning te bieden omdat we doodeenvoudig de mensen hiervoor niet hebben.
Er wordt al lange tijd gezocht naar nieuwe technicians maar dat heeft tot op heden zeer weinig opgeleverd.
Een jaar of 4 geleden heb ik al aangegeven dat er een probleem gaat ontstaan als er niet wordt ingegrepen. Mijn voorstel was toen om de ouderen te laten doorgroeien naar een andere, nog niet bestaande, technische functie. Hier was en is nog steeds behoefte aan en wordt momenteel ingevuld door onervaren "Zero loss" mensen die ook nog eens een stuk duurder zijn.
Hiervoor had men toen al jongere technicians moeten aantrekken zodat deze opgeleid konden worden.
Daar is niets mee gedaan!
Nu zijn we zover dat dit voor MSD een probleem vormt omdat de ploegen niet meer gevuld kunnen worden, en probeert men dit probleem "op te lossen" door de ontzie maatregelen af te pakken.
Eerst is "werken naar wens" geïntroduceerd en mislukt.
Nu gaan we nog een stapje verder.
Het resultaat zal zijn dat er meer mensen zullen vertrekken en er zeker geen mensen op de technician vacature zullen reageren.
Langer doorgaan met nachtdiensten waarbij ook nog eens de weekeinden in het rooster erbij worden betrokken is absoluut onaanvaardbaar!
En wat die ontzie maatregelen betreft, die zijn verdiend en blijf je vanaf als je nog een beetje respect voor je mensen hebt!
Het is bewezen dat nachtdiensten slecht voor je gezondheid zijn.
MSD pretendeert dat zij graag zien dat de mensen gezond oud worden, laat dat dan zien in de CAO onderhandelingen!
De ouderen willen de mogelijkheid om door te kunnen groeien en willen zeker geen nachtdiensten meer lopen omdat dat, naarmate je ouder wordt, steeds zwaarder wordt.
We hebben dit jaar, met onvoldoende mensen, veel output gedraaid.
Door onderbezetting is, als gevolg daarvan, door mij minder vrij genomen en neem zo'n 4 weken aan vrije dagen mee naar volgend jaar.
Het is een keer genoeg geweest!

DR1 - 30-12-2018 - 18:49

In het jaar dat MSD beter draait dan het ooit gedaan heeft komen we nu niet verder dan 2.75% Merit. Ronduit schandalig, dit kunnen en mogen we gewoonweg niet accepteren. Ik vind het op dit moment ook een belediging voor de leden dat de vakbonden FNV en CNV dit voor willen leggen aan de leden. Volgens mij was er heel duidelijk voor het personeel dat de 4% echt hard is. Minder mogen we echt niet accepteren. Vooral gezien het feit dat MSD niet aan geschikt personeel kan komen moet er maar eens aan het bestaande personeel gedacht worden.

Keesje - 27-12-2018 - 11:26

Voor gele hesjes hebben wij het temperament niet...

Het gemak dient de mens en dan is het makkelijker klagen over anderen die voor jou de kastanjes uit het vuur halen. Met Kerst wordt de geboorte van een non-conformist, een sociaal criticus herdacht. Eén die het beste voor had met zijn tijdsgenoten. Sociale verbetering geeft vrede, welzijn en gezondheid.
Het kan altijd beter, al mogen we zeker onze zegeningen tellen. Het is wel een gegeven, dat het minder energie en inspanning kost om sociale verworvenheden te laten verwaarlozen en af te breken dan om deze te realiseren of te herstellen.

In de tijd van Akzo Nobel was hun cao trendsetter voor cao's in heel Nederland. De huidige eigenaar van het toenmalig Organon stelt - als grootste farmaceut in NL - dat het bedrijf qua cao trendvolger moet zijn. Omdat binnen het wereldwijde concern en daarbuiten geconcurreerd moet worden op efficiëntie. Iets waarin MSD NL zeker niet onverdienstelijk is gebleken.
Actie voeren werd in de chemische tak gedaan van dat conglomeraat, de farmacie liet hen die kastanjes... juist. Wat resulteerde in lagere salarisschalen in die farmacie tak in vergelijking met de rest. Pas na overnames werden die 'geharmoniseerd' door de nieuwe werkgevers onder het mom van 'marktconformiteit'. De aandelenmarkt jubelt nog over deze bedrijfstak, intern begint het op de werkvloeren steeds meer te schuren. Die fijne verworvenheden zouden niet meer van deze tijd zijn. Sowieso zijn de salarissen (en vrije dagen) gemiddeld hoger die van B.V. Nederland. Tja, wanneer een miljonair in een stadsbus stapt, dan heeft ook iedereen een bovengemiddeld inkomen toch? Het is de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het nu met minder zou moeten. Minder leeftijds-ontziemaatregelen, dus tot hogere leeftijden ongezond ploegenwerk en zo. Blijkbaar is de werkonzekerheid toch zodanig groot dat die bizar grote flexibele schillen rechtvaardigt. En minder loonstijging terwijl regering en banken roepen dat B.V. Nederland daarin achter loopt. De koek wordt steeds minder eerlijk verdeeld.

Een enquête van de grote vakbonden onder MSD werknemers (over cao wensen) werd niet intern verspreid in het bedrijfsmailnetwerk. Die komt leukweg nadat de onderhandelingen waren gestart zelf - samen met een kleinere - van oudsher uit middenkader bestaande - vakbond met een bedrijfsbreed uitgerolde enquête over diezelfde onderwerpen. Uiteraard net iets anders belicht en waarna over de uitslag beduidend minder is gecommuniceerd. Zelfs die kleinere bond blijft bij de hogere looneisen, wordt gezegd. Vakbonden vertegenwoordigen niet alle werknemers, vindt MSD. Om met de oppositie van Rutte III te spreken: er zijn meer Nederlanders lid van een vakbond dan van een politieke partij. Daarom onderteken ik met het motto in het Amerikaanse wapenschild.

Wie sollicitanten aanbrengt als nieuwe medewerker, krijgt een mooie bonus van de zaak. Wie nieuwe vakbondsleden aanbrengt, vergroot de kans op behoud - en misschien zelfs verbetering - van een goede cao. Waarvoor het misschien nodig kan zijn om zich als werknemer wat strijdbaarder op te stellen. Het gezegde 'Vele handen maken licht werk' gaat ook in dit kader op.
Tegen alsnog door MSD erkende hoge werkdruk(beleving) zijn inmiddels weerbaarheid- en mindfullness-trainingen beschikbaar gesteld. Je mag dus toch echt "Nee!" zeggen, blijkbaar.

In de metalektro gaat het nu hard tegen hard. Nu zijn zij de trendsetters. Als het aan MSD ligt, komt het er misschien nog van. Dat dit ook bij MSD om navolging vraagt.

Tijdens deze verplicht vrije kerstvakantie (voor wie niet in volcontinudienst werkt) is er juist nu wat meer tijd voor bezinning en ontwaken. Onze gedachten gaan uit naar de actievoerders in de metalektro. Hun strijd is ook onze strijd.

Ik wens u fijne feestdagen, succesvol vakmanschap en vooral een gezond 2019.

PS: FNV- en CNV vakbondsleden zijn via E-mail geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de cao onderhandelingen. Ledenbijeenkomsten hierover volgen zeer binnenkort. Kom erbij, wil ik zeggen.

E pluribum unum - 23-12-2018 - 10:50


Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »