Wilt  u ons en uw collega's laten weten wat uw mening is? Schrijf dan hieronder een bericht! 
(Uw mailadres wordt niet weergegeven.)

Stuurt u liever uw reactie alleen aan ons? Stuur dan een gewone E mail!


Zet in alle gevallen even duidelijk in uw bericht op welk onderwerp u reageert!


 

Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »

Na maanden van stress in Oss een uitmuntend resultaat geleverd met belangrijke inspectie, wat ook hoogste prio kreeg. Nu nog een paar maandjes daar 'vrijwillig' overwerken om hierdoor opgelopen achterstanden weg te werken, waarbij MSD verwacht dat toch wel genoeg mensen hieraan meewerken. Bij te weinig opkomst zul je zien dat het alsnog verplicht wordt. Komt het voor MSD dan weer mooi uit dat de leeftijdsontziemaatregel m.b.t. overwerk sinds dit jaar is aangepast. Dus nog meer ouderen te verplichten over te werken en al een aantal jaren is overwerk geen grondslag meer voor pensioen, winstdeling of vakantiegeld. MSD mag werkelijk in zijn handjes knijpen, met zo'n loyaliteit van zijn werknemers. Een borreltje of feestje op z'n tijd, dat werkt als smeerolie zo goed voor dit bedrijf. Animo voor vrijwillig overwerk daalt al jaren, omdat er zowat geen extra mensen werden aangenomen (ze werkten dus wel graag over, toen het nog grondslag was voor die extra's). Met de Brexit voor de boeg gaan we het nog drukker krijgen, wanneer werk van het VK naar NL komt. Zeker omdat we NL nu zo goed op de kaart hebben gezet in de VS. Overwerken zul je de komende tijd waarschijnlijk wel moeten, niet mogen. Nu kan MSD NL in de nieuwe CAO natuurlijk aanbieden overwerk weer tot grondslag voor die extra's (vakantiegeld, winstdeling en pensioenopbouw) te verklaren... Bij deze dus de suggestie en waarom dan wel. Ervan uitgaand dat HR MSD deze site nauwgezet volgt. En niet zo onverstandig zijn hiervoor weer veel wisselgeld te vragen natuurlijk!

Ja joh! - 19-09-2019 - 21:23

Eerst donderdag het bericht dat de onterecht afgeschreven uren teruggegeven worden en de volgende dag wordt het weer teruggedraaid. Nu alleen voor 2018 maar daar zal wel een goede onderbouwing voor zijn toch MSD.

5 ploegen - 17-09-2019 - 10:05

De feestdagen van de vijfploegendienst zijn door MSD erkend: daarmee is de discussie nog niet klaar, want jullie werkgever moet nu nog bedenken hoe hij het probleem oplost. Maar juist omdat de leden van de vakbond een issue hebben gemaakt, wordt het probleem wel opgelost. Dus ja: lid worden en een nieuwe cao sluiten, draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen!

Zien we jullie, donderdag op een van de drie ledenvergaderingen?

Paul Smink - 24-08-2019 - 12:35

Die onterecht afgeschreven uren zijn nog niet vergeten er wordt nog steeds aan gewerkt.
Volgens de laatste berichten schijnt het moeilijker te zijn om het uit te zoeken dan dat wij denken.

5 ploegen - 24-08-2019 - 02:30

Wat heb je aan een nieuwe CAO als men zich er toch niet aan houd.
De dagen die de ploegen hebben ingeleverd op feestdagen wordt niets mee gedaan terwijl die met terugwerkende kracht van 5 jaar terug gegeven zouden moeten worden. Iedereen zowel de bond als MSD laten niets van zich horen. Maar weer hopen dat het over waait

anoniem - 18-08-2019 - 00:57

Ook bij downloads is een link naar het Pensioenreferendum pamflet!

Marco - 11-06-2019 - 19:23

En Joris en andere gasten: onder downloads op DEZE website kun je ook de MSD CAO bekijken en binnenhalen hoor!

Marco - 06-06-2019 - 20:49

Verder is gebleken dat op afdelingen waar in ploegen gewerkt wordt, het management meende dat wie op een officiŽle feestdag een ingeroosterde vrije dag had, hiervoor een vakantiedag ingeleverd moest worden.
Dankzij inzet van FNV-kaderleden en overleg van FNV-bestuurder met HR is dit misverstand uit de lucht geholpen. Een officiŽle feestdag is gewoon een vrije dag die niet in loon of vakantiedagen verrekend wordt wanneer je dan vrij bent!

Marco - 06-06-2019 - 20:47

Even een bericht van het NMP: We merken dat de regelgeving rondom overwerk op een collectieve vakantiedag niet bij iedereen bekend is. Hier een link naar de afspraken die we in deze CAO gemaakt hebben: https://www.netwerkmp.nl/cao-2019/
Samengevat: Als de werkgever je na 19 april heeft geÔnformeerd dat je moet werken op 31 mei, heb je die dag recht op een overwerkvergoeding, ook als je normaal geen overwerk mag declareren!

Joris den Ouden - 27-05-2019 - 14:29

Hoe lang moet jij na je pensioenleeftijd nog doorwerken voordat je AOW krijgt waarvoor dat pensioen een aanvulling moet zijn?

Op https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/ kun je uitrekenen wat de verwachte leeftijd is wanneer je AOW gaat ontvangen.
29 mei a.s. zijn er landelijke (regionale) vakbondsacties om je stem kracht bij te zetten en dit kabinet te laten zien dat jij niet de enige bent die dit niet wil.

https://www.fnv.nl/acties/wij-verdienen-een-goed-pensioen en https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/vakbonden-nieuwe-pensioenacties-op-29-mei-aan-zolang-kabinet-eisen-niet-inwilligt/

Nu gaat het dus niet alleen over pensioen. Ook wanneer je pensioen goed geregeld is (zoals bij MSD met nu 135% dekkingsgraad door bijstortingen in het pensioenfonds) raakt het langer doorwerken ook jou persoonlijk. Ouderen hebben nu een pensioengat (later pensioen dan AOW, wat ze kunnen opvangen door het pensioen naar voren te halen). Jongeren krijgen een AOW-gat en worden zo gedwongen langer door te werken wanneer ze al wel de pensioengerechtigde leeftijd (van 67) hebben bereikt. En wanneer niet wordt geÔndexeerd, wordt dat pensioen ook minder.

Nadere informatie volgt! Informeer alvast bij je leidinggevende naar de mogelijkheden wanneer je 29 mei hiervoor vrij wilt houden. Voor deze actiedag wordt de stakingskas - alleen voor vakbondsleden - mogelijk geopend omdat bij deze vakbondsactie de werkgever geen loon verschuldigd is wanneer de werknemer niet werkt maar hieraan deelneemt. Ons 'stakingsrecht' is in dit kader goed geregeld in het Europees Sociaal Handvest.

Marco - 05-05-2019 - 14:28


Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »