Wilt  u ons en uw collega's laten weten wat uw mening is? Schrijf dan hieronder een bericht! 
(Uw mailadres wordt niet weergegeven.)

Stuurt u liever uw reactie alleen aan ons? Stuur dan een gewone E mail!


Zet in alle gevallen even duidelijk in uw bericht op welk onderwerp u reageert!


 

Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »

Generatiepact: wat mij betreft zou het prima zijn als oudere (of jongere) werknemers minder willen werken. Maar uiteraard wel voor eigen rekening! Wil je 80% gaan werken, dan krijg je ook 80% salaris. Dit lijkt mij niet meer dan logisch. Eventueel pensioenopbouw op basis van 100%, net zoals geldt bij het opnemen van ouderschapsverlof zou een mooie secundaire voorwaarde zijn in de CAO.
Belangrijker zou ik vinden dat wanneer werknemers part-time zouden willen werken, dit ook mogelijk zou moeten zijn. In sommige gevallen in het niet mogelijk om minder dan 80% te werken. Dat is jammer en gaat misschien ten koste van medewerkers die dat wel graag zouden willen.

deel 4 omdat vanaf speciale tekens de tekst niet meekomt - 20-11-2018 - 15:59

Werkdruk: De werkdruk is hoog. Hier kunnen gemotiveerde en ambitieuze werknemers aan onderdoor gaan. Zie het aantal mensen met een burn-out! Het heeft mijn inziens weinig zin om hier met een werkgroep over te praten. Het management moet keuzes maken in werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden met de middelen en mensen die beschikbaar zijn. De werkdruk moet van bovenaf terug geschroefd worden, dat kan niet vanuit een werkgroep. En ik denk dat met het opstarten van een werkgroep het veel te lang duurt voordat de werkdruk verlaagd wordt. Gezien het hoge aantal mensen met burn-out klachten is het belangrijk dat er snel een verlaging van werkdruk komt. Zeker als MSD meent het beste voor te hebben met de werknemers. Er worden wel een hoop cursussen als mindfullness, vitaliteitstrainingen gegeven en een Live-It programma, etc, erg leuk bedoeld, maar dit is geen oplossing van het probleem.

Uitzendkrachten: ik kan me vinden in de standpunten van MSD.

Ontziemaatregelen: mij lijkt het reeel om (ongeacht de leeftijd) werknemers de gelegenheid te geven om geen nachtdienst te draaien, indien er voldoende werknemers zijn die wel nachtdienst willen draaien. Werknemers die geen nachtdienst willen draaien, zouden mijn inziens ook geen toeslag meer krijgen. Een toeslag is bedoeld wanneer je daadwerkelijk iets levert waarvoor je een toeslag zou moeten krijgen.

Opleidingsbudget: prima om E750,- aan budget te krijgen per persoon per jaar. Het zou ideaal zijn om dit op te mogen sparen om een goede relevante werkgerelateerde cursus te doen. Overigens vind ik niet dat werknemers verplicht gesteld worden om hun budget op te maken. Geef de kans aan gemotiveerde en ambitieuze medewerkers.

deel 3 - 20-11-2018 - 15:57

Generatiepact: wat mij betreft zou het prima zijn als oudere (of jongere) werknemers minder willen werken. Maar uiteraard wel voor eigen rekening! Wil je 80% gaan werken, dan krijg je ook 80% salaris. Dit lijkt mij niet meer dan logisch. Eventueel pensioenopbouw op basis van 100%, net zoals geldt bij het opnemen van ouderschapsverlof zou een mooie secundaire voorwaarde zijn in de CAO.
Belangrijker zou ik vinden dat wanneer werknemers part-time zouden willen werken, dit ook mogelijk zou moeten zijn. In sommige gevallen in het niet mogelijk om

MSD AH Boxmeer deel 2 - 20-11-2018 - 15:56

MSD meet met twee maten.

Ze zeggen de gezondheid van werknemers belangrijk te vinden maar ze laten de werknemers wel met een enorme werkdruk zitten. Daarnaast willen ze wel nieuwe werknemers aantrekken maar geen fatsoenlijke CAO met fatsoenlijk loon aanbieden. Geen wonder dat er veel vacatures open blijven staan, waardoor de werkdruk bij werknemers hoog blijft!

Mijn persoonlijke mening:
Loon: 2.5% verhoging is te weinig. Ga mee met de markt en daar nog een beetje op als blijk van waardering voor alle hardwerkende medewerkers die MSD mee door de crisis hebben geholppen.
Schaf de merit-matrix af! Medewerkers die meer ervaring hebben en dus hoger in hun salarisschaal zitten worden in feite minder beloond dat mensen die minder ervaring hebben en dus lager in hun salarisschaal zitten. Dat is de omgekeerde wereld in mijn ogen. Zorg dat het percentage loonsverhoging voor iedereen gelijk is, ongeacht de positie in de salarisschaal. De regels zijn dan ook duidelijk voor iedereen, er hoeven geen uitzonderingen gemaakt te worden en ook hoeft er geen minimum van E1000,- ingesteld te worden.

Generatiepact: wat mij betreft zou het prima zijn als oudere (of jongere) werknemers minder willen werken. Maar uiteraard wel voor eigen rekening! Wil je 80% gaan werken, dan krijg je ook 80% salaris. Dit lijkt mij niet meer dan logisch. Eventueel pensioenopbouw op basis van 100%, net zoals geldt bij het opnemen van ouderschapsverlof zou een mooie secundaire voorwaarde zijn in de CAO.
Belangrijker zou ik vinden dat wanneer werknemers part-time zouden willen werken, dit ook mogelijk zou moeten zijn. In sommige gevallen in het niet mogelijk om

MSD AH Boxmeer - 20-11-2018 - 15:48

Hoi vakbonden, ik ben blij dat jullie zo voor ons opkomen en jullie best doen om een goede CAO voor ons te vinden. Wel vind ik dat sommige eisen de plank volledig misslaan. We zijn en blijven een productie bedrijf en zullen dus moeten produceren. Ook vind ik dat jullie speerpunt volledig bij de ploegenmedewerkers ligt. Die hebben we natuurlijk veel, maar deze mensen hebben gekozen voor een ploegenstructuur en worden hier ook voor betaald met een goede compensatie.

CAO onderhandelingen:
Looneis: eens, we moeten er sterk achter gaan staan. Loon blijft belangrijk en onderscheidend op de arbeidsmarkt.

generatiepact: ik heb nog nooit zo'n vreemd voorstel gezien, als je minder uren wilt gaan werken vraag je een parttime contract aan. Wat jullie nu vragen is dat ouderen minder mogen werken, maar wel betaald worden. Dit gat zal dan ook niet worden ingevuld door jongeren (want te duur, dan betaal je deze uren 2x!) en de jongere generatie wordt er de dupe van, want voor hen stijgt de werkdruk. BELACHELIJK plan. Idem geldt voor de 55+ regeling. Hartstikke mooi voor deze oudere mensen, maar de last ligt volledig bij de jongere collega's. Productie is op sommige momenten zelfs niet eens meer mogelijk omdat we vanwege deze regeling te weinig bezetting hebben. We zijn een blijven een productiebedrijf en hiermee maken we onszelf kapot. Mooi verkoop plaatje vanuit de vakbond, maar werkelijk IDIOOT in de praktijk en oncollegaal voor de jongere generatie.

Daarnaast ben ik het niet eens met jullie stelling over uitzendkrachten. 9 maanden is te kort om meteen een vast contract te krijgen. in de praktijk worden deze mensen netjes behandeld en bij goed functioneren volgt er echt wel een vast contract, maar ook hier is jullie voorstel een droomillusie.

Ik zou graag dat jullie je inzetten voor primaire arbeidsvoorwaarden waar alle collega's baat bij hebben (zoals een loonsverhoging) in plaats van jullie tijd en aandacht te besteden aan populaire verkooppraatjes als een een generatiepact een 55+ regeling. Helaas ben ik dit jaar best teleurgesteld in de vakbonden en kan ik me het standpunt van MSD goed indenken.


werkdruk: werkgroepen zijn belachelijk en worden altijd na afloop bedankt voor hun advies, en dat was het dan. verlaag de werkdruk door meer mensen te gebruiken voor het werk en verdeel het dan zodat je belangrijkste asset, daar is tie weer, blijft functioneren. nog nooit zoveel mensen met burnout klachten gehad..... beloon je mensen en neem je goed personeel in vaste dienst, dan komen ze en blijven ze ook.
uitzendkrachten na 9 maanden vaste dienst slaat ook volledig de plank mis. dan heeft de werkgever geen flexibiliteit meer. de praktijk wordt dan weer dan mensen naar huis gestuurd gaan worden voor een paar maanden. werkt averechts denk ik.
opleidingsbudget. aub toch echt niet per werknemer vragen. met 3 jaar opsparen kom je nog steeds niet aan een fatsoenlijke betekenisvolle cursus. zorg voor een constructie waarbij talent wat zich wil ontwikkelen erkent wordt, en geef die budget. goed voor alle partijen. laat mensen die niet willen, en dat zijn er genoeg, niet perse op cursus gaan aub maar gebruik dit voor diegenen die wel willen. en in plaats van geld kan er ook beter in tijd gedacht worden vaak, voor interne begeleiding. laat dit dan ook vastleggen en meten. je kan intern zo verschrikkelijk veel leren. maar die tijd is er bijna niet want de "leraar" zit veel te vol met werk, vaak extra troep waar we voorheen hele afdelingen voor hadden. (IT, HR, etc).
Maar dit is mijn ongezouten bescheiden mening.
samenvattend. krijg gewoon betaald voor de uren die je maakt op welke leeftijd dan ook, maar krijg ook betaald voor het werk dat je levert. een meritverhoging van 2.5% is nu een lachertje.

ik - 20-11-2018 - 11:38

Wederom moeilijke CAO-onderhandelingen. Enige jaren geleden is er in onze afdeling geventileerd dat wij voor de jaarlijkse beoordeling ook beoordeeld worden op "Houding en Gedrag". De houding en het gedrag van MSD wat betreft de CAO-onderhandelingen is weer diep droevig. Het getuigt weer van geen enkele waardering en respekt voor de werknemers. In onze afdeling wordt regelmatig door het management geroepen "Alles voor de patient". Zo te zien aan de houding en het gedrag tijdens de CAO-onderhandelingen is MSD zelf ook een flink zieke patient. Misschien moet het management eens te raden gaan bij een deskundige om te leren hoe je fatsoenlijk met je werknemers om moet gaan, dat is ook in hun eigen belang.

Een medewerker in Oss - 17-11-2018 - 20:19

MSD wil zogenaamt alles voor de patient maar wil van het eigen pesoneel patienten maken door ze al jaren alleen maar alles af te pakken en nooit iets opbouwend te doen.
Wij zijn dus weer zeer teleurgesteld in wat MSD te bieden heeft en het wordt tijd voor actie.
Alleen voor de buitenwereld mooi praten en doen maar niets voor eigen personeel.

5 ploegen - 17-11-2018 - 17:27

Msd vergeet erbij te vertellen dat het loonbod van 2,5% een gemiddelde is. Er is een grote groep die in het derde tertier en boven max zitten die minder krijgen en zelfs alleen een eenmalige uitkering. Dit betekend voor die groep zowiezo koopkracht verlies. Heel die matrix vandaag nog afschaffen en gewoon cao loonsverhogingen en periodieken weer invoeren zoals bij de rest van de BV Nederland.

5 Ploegen - 17-11-2018 - 03:54

Wat mij betreft is het heel belangrijk de inflatiecijfers mee te nemen bij het beoordelen van het loonvoorstel. In oktober 2016 was de CPI inflatie 0.42%, in oktober 2018 was dit 2.1%. Een verschil van 1.7%. Als je dit verschil bij de geboden 2.5% optelt zit je al boven de 4%.

Eigenlijk is 4% dus al een slechtere 'deal' anno 2018 dan de 2.5% die we in 2016 kregen. Dat terwijl het bedrijf er vele malen beter voor staat dan tijdens de onderhandelingen in 2016.

Met een inflatie van 2.1% en een verhoging van 2.5% gaan we er simpelweg nauwelijks op vooruit.

Kritische werknemer - 16-11-2018 - 15:25

Het bod van 2.5% is verre van reeel met sterke groei is 4% zeker niet overdreven. Generatiepact eens met colega: het is erg teleurstellend dat MSD niet wil praten over een generatiepactregeling, omdat "het niet past in de visie". Duurzame inzetbaarheid is nota bene een speerpunt van de werkgever. Hoe dom is het dan om een moderne optie als generatiepactregeling niet te willen overwegen terwijl diverse grootte bedrijven dit al hebben en overheid.

boxmeerse collega - 16-11-2018 - 14:54


Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »