Wilt  u ons en uw collega's laten weten wat uw mening is? Schrijf dan hieronder een bericht! 
(Uw mailadres wordt niet weergegeven.)

Stuurt u liever uw reactie alleen aan ons? Stuur dan een gewone E mail!


Zet in alle gevallen even duidelijk in uw bericht op welk onderwerp u reageert!


 

Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »

De laatst geplaatste bijdrage van blablablabla dd. 08 januari 2019 is verwijderd vanwege grof taalgebruik en desinformatie. Wanneer de afzender inhoudelijk via het zelf opgegeven mailadres heeft gereageerd als zijnde MSD medewerker, kan deze tekst worden teruggeplaatst.

webbeheerder - 10-01-2019 - 20:03

De hele discussie m.b.t. de afschaffing van de ontzie maatregelen is grotendeels te danken aan het feit de er op bepaalde afdelingen veel 50 plussers rondlopen. Bij de groep technicians op afdeling Vaccines in Haarlem is, op 2 na, iedereen boven de 50, waarvan binnenkort 3 boven de 55 jaar.
We zijn niet meer in staat om alle shiften technische ondersteuning te bieden omdat we doodeenvoudig de mensen hiervoor niet hebben.
Er wordt al lange tijd gezocht naar nieuwe technicians maar dat heeft tot op heden zeer weinig opgeleverd.
Een jaar of 4 geleden heb ik al aangegeven dat er een probleem gaat ontstaan als er niet wordt ingegrepen. Mijn voorstel was toen om de ouderen te laten doorgroeien naar een andere, nog niet bestaande, technische functie. Hier was en is nog steeds behoefte aan en wordt momenteel ingevuld door onervaren "Zero loss" mensen die ook nog eens een stuk duurder zijn.
Hiervoor had men toen al jongere technicians moeten aantrekken zodat deze opgeleid konden worden.
Daar is niets mee gedaan!
Nu zijn we zover dat dit voor MSD een probleem vormt omdat de ploegen niet meer gevuld kunnen worden, en probeert men dit probleem "op te lossen" door de ontzie maatregelen af te pakken.
Eerst is "werken naar wens" geïntroduceerd en mislukt.
Nu gaan we nog een stapje verder.
Het resultaat zal zijn dat er meer mensen zullen vertrekken en er zeker geen mensen op de technician vacature zullen reageren.
Langer doorgaan met nachtdiensten waarbij ook nog eens de weekeinden in het rooster erbij worden betrokken is absoluut onaanvaardbaar!
En wat die ontzie maatregelen betreft, die zijn verdiend en blijf je vanaf als je nog een beetje respect voor je mensen hebt!
Het is bewezen dat nachtdiensten slecht voor je gezondheid zijn.
MSD pretendeert dat zij graag zien dat de mensen gezond oud worden, laat dat dan zien in de CAO onderhandelingen!
De ouderen willen de mogelijkheid om door te kunnen groeien en willen zeker geen nachtdiensten meer lopen omdat dat, naarmate je ouder wordt, steeds zwaarder wordt.
We hebben dit jaar, met onvoldoende mensen, veel output gedraaid.
Door onderbezetting is, als gevolg daarvan, door mij minder vrij genomen en neem zo'n 4 weken aan vrije dagen mee naar volgend jaar.
Het is een keer genoeg geweest!

DR1 - 30-12-2018 - 18:49

In het jaar dat MSD beter draait dan het ooit gedaan heeft komen we nu niet verder dan 2.75% Merit. Ronduit schandalig, dit kunnen en mogen we gewoonweg niet accepteren. Ik vind het op dit moment ook een belediging voor de leden dat de vakbonden FNV en CNV dit voor willen leggen aan de leden. Volgens mij was er heel duidelijk voor het personeel dat de 4% echt hard is. Minder mogen we echt niet accepteren. Vooral gezien het feit dat MSD niet aan geschikt personeel kan komen moet er maar eens aan het bestaande personeel gedacht worden.

Keesje - 27-12-2018 - 11:26

Voor gele hesjes hebben wij het temperament niet...

Het gemak dient de mens en dan is het makkelijker klagen over anderen die voor jou de kastanjes uit het vuur halen. Met Kerst wordt de geboorte van een non-conformist, een sociaal criticus herdacht. Eén die het beste voor had met zijn tijdsgenoten. Sociale verbetering geeft vrede, welzijn en gezondheid.
Het kan altijd beter, al mogen we zeker onze zegeningen tellen. Het is wel een gegeven, dat het minder energie en inspanning kost om sociale verworvenheden te laten verwaarlozen en af te breken dan om deze te realiseren of te herstellen.

In de tijd van Akzo Nobel was hun cao trendsetter voor cao's in heel Nederland. De huidige eigenaar van het toenmalig Organon stelt - als grootste farmaceut in NL - dat het bedrijf qua cao trendvolger moet zijn. Omdat binnen het wereldwijde concern en daarbuiten geconcurreerd moet worden op efficiëntie. Iets waarin MSD NL zeker niet onverdienstelijk is gebleken.
Actie voeren werd in de chemische tak gedaan van dat conglomeraat, de farmacie liet hen die kastanjes... juist. Wat resulteerde in lagere salarisschalen in die farmacie tak in vergelijking met de rest. Pas na overnames werden die 'geharmoniseerd' door de nieuwe werkgevers onder het mom van 'marktconformiteit'. De aandelenmarkt jubelt nog over deze bedrijfstak, intern begint het op de werkvloeren steeds meer te schuren. Die fijne verworvenheden zouden niet meer van deze tijd zijn. Sowieso zijn de salarissen (en vrije dagen) gemiddeld hoger die van B.V. Nederland. Tja, wanneer een miljonair in een stadsbus stapt, dan heeft ook iedereen een bovengemiddeld inkomen toch? Het is de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het nu met minder zou moeten. Minder leeftijds-ontziemaatregelen, dus tot hogere leeftijden ongezond ploegenwerk en zo. Blijkbaar is de werkonzekerheid toch zodanig groot dat die bizar grote flexibele schillen rechtvaardigt. En minder loonstijging terwijl regering en banken roepen dat B.V. Nederland daarin achter loopt. De koek wordt steeds minder eerlijk verdeeld.

Een enquête van de grote vakbonden onder MSD werknemers (over cao wensen) werd niet intern verspreid in het bedrijfsmailnetwerk. Die komt leukweg nadat de onderhandelingen waren gestart zelf - samen met een kleinere - van oudsher uit middenkader bestaande - vakbond met een bedrijfsbreed uitgerolde enquête over diezelfde onderwerpen. Uiteraard net iets anders belicht en waarna over de uitslag beduidend minder is gecommuniceerd. Zelfs die kleinere bond blijft bij de hogere looneisen, wordt gezegd. Vakbonden vertegenwoordigen niet alle werknemers, vindt MSD. Om met de oppositie van Rutte III te spreken: er zijn meer Nederlanders lid van een vakbond dan van een politieke partij. Daarom onderteken ik met het motto in het Amerikaanse wapenschild.

Wie sollicitanten aanbrengt als nieuwe medewerker, krijgt een mooie bonus van de zaak. Wie nieuwe vakbondsleden aanbrengt, vergroot de kans op behoud - en misschien zelfs verbetering - van een goede cao. Waarvoor het misschien nodig kan zijn om zich als werknemer wat strijdbaarder op te stellen. Het gezegde 'Vele handen maken licht werk' gaat ook in dit kader op.
Tegen alsnog door MSD erkende hoge werkdruk(beleving) zijn inmiddels weerbaarheid- en mindfullness-trainingen beschikbaar gesteld. Je mag dus toch echt "Nee!" zeggen, blijkbaar.

In de metalektro gaat het nu hard tegen hard. Nu zijn zij de trendsetters. Als het aan MSD ligt, komt het er misschien nog van. Dat dit ook bij MSD om navolging vraagt.

Tijdens deze verplicht vrije kerstvakantie (voor wie niet in volcontinudienst werkt) is er juist nu wat meer tijd voor bezinning en ontwaken. Onze gedachten gaan uit naar de actievoerders in de metalektro. Hun strijd is ook onze strijd.

Ik wens u fijne feestdagen, succesvol vakmanschap en vooral een gezond 2019.

PS: FNV- en CNV vakbondsleden zijn via E-mail geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de cao onderhandelingen. Ledenbijeenkomsten hierover volgen zeer binnenkort. Kom erbij, wil ik zeggen.

E pluribum unum - 23-12-2018 - 10:50

Onderhandelingen staan weer gepland voor 18 december

truus - 17-12-2018 - 18:24

Het is nu al 16 december. Waarom horen we niets over het verloop van de onderhandelingen.

Msd-er - 16-12-2018 - 23:34

We worden gewoon genaaid: politiek verhoogt BTW van 6 naar 9%, gooit energiebelastingen omhoog, gaat daar bovenop klimaatbelasting heffen en verwacht dat werkgevers de lonen wel zullen verhogen.... Werkgevers zitten met arbeidsmarktkrapte maar willen lonen niet zodanig verhogen dat koopkracht voor alle werknemers minimaal gelijk blijft. Sterker nog: flexwerkers zoals gedetacheerden zijn het haasje, uitzendkrachten krijgen pas na 4+ jaren uitgemolken te worden werkzekerheid (wanneer ze uitblinken, normaal presteren is onvoldoende).
Intussen zien jongeren en dertigers vakbonden niet staan zitten om samen sterk te staan. Tegenover werkgevers die liever een Arbeids Voorwaarden Regeling met OR overeen komen (Jumbo stijl) om die vakbonden helemaal buiten spel te zetten. Met als argument: jullie vertegenwoordigen niet de meerderheid van de werknemers.

Individualisme ten top, waar het bedrijfsleven alle verantwoordelijkheden afschuift naar individuele werknemers. Er is geen 'we', alleen het 'ik, ik, ik' wordt gecultiveerd. Werkgevers zitten niet te wachten op sterke vakbonden. Sterker nog: ze zaaien het liefst verdeeldheid om zo zelf bovenop te blijven liggen. Dus: je wordt genaaid en je hebt het maar leuk te vinden. En anders moet je maar je eigen conclusies trekken... Ra ra, hoe komt het toch dat de liefde voor het bedrijf onder 'vaste werknemers' zo sterk bekoeld is???

X - 15-12-2018 - 13:38

Met deze MSD voorstellen horen wij over enige tijd ook bij de werkenden armen

???? save to speak up - 07-12-2018 - 23:39

Loon;4 % loonsverhoging is een beperkte verhoging die de bond vraagt, gezien de huidige ontwikkelingen bij MSD(met veel winst) en de economie.

generatiepact;Werknemers moeten zelf kunnen kiezen vanaf 50 75 100 regel,tot aan 100 100 100
Ontziemaatregelen;
MSD heeft veel oog voor veiligheid ,maar na je 50e jaar ga je slecht slapen.Zo vinden ze het niet erg wanneer men oververmoeid de auto instapt na een nachtdienst,en ernstige ongelukken kan krijgen
Meer respect voor de oudere ,die het bedrijf meestal meer dan 25 jaar trouw zijn,zou hier op zijn plaats zijn .

Ontziemaatregelen handhaven.
Er is ook nergens een overzicht van waar de knelpunten zijn in de nachtdienst.
Er wordt maar wat geroepen.
Werkzaamheden kunnen evt. afgestemd worden tijdens een kleinere bezetting s'nachts


Thijs - 02-12-2018 - 12:09

Ik verval in herhaling maar blijf erbij 4% de rest valt over te praten.

P.s. 55 plusser in ploegendinst

Herhaling - 25-11-2018 - 21:21


Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »