Wilt  u ons en uw collega's laten weten wat uw mening is? Schrijf dan hieronder een bericht! 
(Uw mailadres wordt niet weergegeven.)

Stuurt u liever uw reactie alleen aan ons? Stuur dan een gewone E mail!


Zet in alle gevallen even duidelijk in uw bericht op welk onderwerp u reageert!


 

Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »

Beste mensen met kinderen,
Als je met je mensen tijdens een pilot zo omgaat dan moet je je afvragen wat er met werken naar wens gebeurt als het goedgekeurd wordt.
Wij uit Boxmeer zijn in ieder geval niet positief en dat wordt met die veranderingen die tussentijds ingevoerd worden niet beter.

Sterkte en jullie weten wat er gestemd moet worden aan het eind van de pilot.
Mark, Boxmeer

mark - 08-08-2017 - 23:10

Halverwege de pilot gaan we al weer wijzigen met het rooster,
24/7 diensten
Hoe bedoel je werken naar wens!!!!
Dit alles zonder overleg met de betrokken medewerkers.
Zie onderstaande:
Medewerkers Vaccines,

Graag wil ik jullie informeren over een tijdelijke roosterwijziging bij IPT Vaccines op lijn V04 met ingang van 1 September 2017 tot naar verwachting het einde van dit jaar.

Vaccines heeft in het eerste halfjaar van 2017 te maken gehad met geplande stilstanden,dat heeft geleid tot ongewenst productieverlies van 2 weken. Daarnaast is er een ongeplande hoge vraag ontstaan naar Zostavax in de maanden april, mei en juni. De opgelopen achterstand op V04, de belangrijkste lijn voor het verpakken van MMR, Zostavax, Varivax en Proquad, is als gevolg van de cyberattack van 23 juni jl. inmiddels opgelopen tot 3,5 weken (maal 18 shifts).

Om aan de marktvraag te kunnen voldoen, is een tijdelijke roosteraanpassing noodzakelijk waarbij er op V04 21 shifts in de week wordt gewerkt. Onderstaand rooster is daartoe in samenspraak met een adviseur van AWVN opgesteld om tot een nieuwe berekening vanstandaard ploegen toeslag te komen en te beoordelen of dit passend is binnen de arbeidstijdenswet. De OR is middels een memo geinformeerd over deze tijdelijke wijziging.

Aangezien wij bij IPT Vaccines momenteel deelnemen aan de pilot Werken naar Wens, betekent dit concreet het volgende;

Voor de roosters vanaf 1 Oktober 2017 zal ook de zaterdagnacht, de zondagochtend en de zondagmiddag opengezet gaan worden in Inplanning, het zelfroostersysteem dat sinds 1 april 2017 wordt gebruikt binnen de Werken naar Wens pilot. In September worden de extra shiften nog met overwerk gevuld omdat de 3e ronde voor September in het systeem al gesloten is.
Binnen de mogelijkheden van de Arbeidstijdenwet kunnen operators die gekwalificeerd zijn om VO4 te bedienen zichzelf inschrijven voor al de beschikbare diensten per maand. Zijn er na 2 rondes nog discrepanties tussen vraag en aanbod, wijst de 3e rondeplanner (coach) de overgebleven shifts aan medewerkers toe aan de hand van matching rules welke bij een ieder bekend zijn.
Betaling; hierin verandert niets ten opzichte van de huidige afspraken. Het vergoeding percentage is vanzelfsprekend wel hoger voor de zondag diensten.
Op basis van het gekozen rooster wordt er een individuele ploegentoeslag berekend de toeslag voor de extra diensten is conform de huidige klokuren matrix. Uitbetaling van de individuele ploegentoeslag gaat via een voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.

Evenals in het huidige rooster, zullen er – gezien het beperkte aantal technici – ook in dit tijdelijke rooster een aantal shifts zijn waarin geen technicus kan worden ingeroosterd. De diensten waarin geen technicus aanwezig is, worden deels opgevangen door middel van een geconsigneerde technicus en deels door een dienstdoende technicus van een andere IPT. In het uiterste geval zal de (geconsigneerde) coach besluiten of er, zonder dat een technicus geconsigneerd is of vanuit een andere IPT beschikbaar is, toch geproduceerd wordt.

Naast de invoering van dit tijdelijke rooster zijn er twee andere middelen die ingezet worden om de volumestijging op te vangen. De belangrijkste hiervan is het Zero Loss project dat in januari 2017 is gestart op V04. De resultaten zijn veelbelovend. De gemiddelde performance van de lijn, uitgedrukt in operational availability (OA), is door dit project toegenomen van 30% in januari, naar 45% in juni 2017. Doelstelling is om de OA verder te verhogen naar 70% aan het einde van dit jaar. Ten opzichte van begin dit jaar zou de output op lijn V04 hiermee dus meer dan verdubbelen. Hoe beter de lijn prestatie hoe minder shiften nodig zijn om in te roosteren.
Tot slot is de werving van extra uitzendkrachten – waaronder ook een technicus – reeds opgestart.

Ik begrijp dat niemand staat te juichen bij extra weekend diensten echter met het Werken naar Wens model is de last wel beter te verdelen en lukt het hopelijk om nog voldoende vrije tijd in te plannen op de dagen die voor ieder de voorkeur hebben.

Wanneer je specifiek over deze mail vragen hebt loop dan even binnen, ik zal ook bij de lunch tafel aanschuiven voor vragen. Nu er geen vast ploegen meer zijn zal ik dat op verschillende dagen/tijden doen zodat iedereen in de gelegenheid is om een vraag te stellen.

Met vriendelijke groet,

Astrid Kroesemeijer

medewerkers met kinderen - 06-08-2017 - 15:04

In Boxmeer vinden we het waardeloos. De meerderheid is zwaar negatief hierover. De directie zal na deze Cao wel weer iets anders verzinnen. Het zijn net kleine kinderen die hun zin niet krijgen

Boxmeer - 30-06-2017 - 15:23

kan iemand mij vertellen hoe de verschillende afdelingen nu over werken naar wens denken? Ik maak me zorgen om deze bezuinigingsmaatregel en ook om mijn toekomst want ik ga nu minder salaris krijgen als dit door gaat.

Bezorgde medewerker - 30-06-2017 - 11:49

Ook in Rusland hebben ze niks met werken naar wens. :)

Msd - 28-06-2017 - 11:59

Eindelijk.
Eindelijk is men gaan inzien dat alles wat uit Amerika overwaait niet altijd rozengeur en maneschijn is.
Na het invoeren van de Meritmatrix met de daarbij onlosmakelijk verbonden Gausseparabool is men eindelijk gaan inzien dat het systeem in Nederland totaal niet funktioneert. Na eerst een aantal (+/- 5%) op jaarbasis mensen below of lower te hebben beoordeeld en ze daarbij letterlijk de vernieling in hielp wordt dit systeem in de prullebak gekieperd. De spoeling werd blijkbaar te dun....

Pietje - 27-06-2017 - 13:28

Hoe is de formule opgebouwd van je toeslag. Hier ook meegekregen met 10% ploegengeld verschil met 1 dag niet inplannen. (is wel dure dag, zaterdagnachtdienst) Maar toch, moet niet kunnen dit. Hoe gaat het straks met de vakantie's? Hoeveel dagen moeten we inleveren voor 2 weken vakantie? ( Nu 4 weekend 6 werken 4 weekend) Of worden die dagen van het weekend dan gewoon ingepland als ze mensen nodig hebben?
Slecht gevoel bij Werken naar MSD.

Jan - 21-05-2017 - 17:53

Men begint hier in Oss steeds meer onraad te ruiken nu de impact van WNW duidelijke vormen aan gaat nemen. Zojuist van iemand gehoord dat zijn ploegendiensttoeslag keldert van 21 naar 12 procent door het nemen van één snipperdag in de nachtdienst in een maand....
Leuk hè!!!

keesje - 21-05-2017 - 16:20

Bij Oss biotech is men ook niet positief. De pilot is bedoelt als alternatief voor de de 50 en de 55 plus regelingen en deze zullen waarschijnlijk komen te vervallen ook als de pilot niet slaagt.

5 ploegen - 10-05-2017 - 11:35

Hallo allen
In Haarlem zijn de meeste mensen negatief over Werken naar Wens. Bij deze kan ik jullie mededelen dat dat in Boxmeer ook het geval is. Kan iemand vertellen hoe de stemming in Oss is? Ben benieuwd wat de directie verzint wanneer meerderheid tegen is?

Boxmeer - 09-05-2017 - 09:34


Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »