Wilt  u ons en uw collega's laten weten wat uw mening is? Schrijf dan hieronder een bericht! 
(Uw mailadres wordt niet weergegeven.)

Stuurt u liever uw reactie alleen aan ons? Stuur dan een gewone E mail!


Zet in alle gevallen even duidelijk in uw bericht op welk onderwerp u reageert!


 

Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »

MSD heeft een probleem met het invullen van hun vacatures, gaat er dan geen lampje branden dat er zeker nu aan de huidige medewerkers gedacht moet worden?.mensen aannemen is 1 mensen houden is 2 daar behoeft in mijn ogen enige verbetering. ga je echt als MSD zeggen we doen niets aan de Generatiepact?? waar blijf je dan met Duurzame inzetbaarheid en het Live-it programma? volgens mij moet je dit ook uitdragen en waarmaken onder de werknemers die hier mee te maken gaan krijgen in welke vorm dan ook en het niet afdoen als een term.Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip het zou inderdaad verstandig zijn om toch naar het voorstel van de bonden te kijken wat betreft Generatiepact van de ander kant zegt MSD wel accoord te kunnen gaan met een 3e jaar WW en WIA voor mijn gevoel heb je dan toch ergens een probleem dat wellicht door het Generatiepact verminderd kan worden. Het is wel fijn dat het pensioen al accoord is
Wat betreft loon zijn er nog steeds grote verschillen er komen nu nog steeds mensen binnen die een hoger loon hebben dan de mensen die er al 15,20,of zelfs 30 jaar werken en deze mensen staan die mensen in te werken dus MSD doe niet zo moeilijk denk aan je mensen en laat de ontziemaatregelen varen en ga voor positiviteit in je bedrijf en geef je mensen loon erbij 4% wat is dat nou, geef de managers minder aan bonus en geef dat bedrag aan je productie mensen die doen het uiteindelijk. Ik denk dat de werkdruk nu zeer bepalend is voor het ziekteverzuim binnen MSD dat moet site breed aangepakt worden en kan starten met een werkgroep maar dan moet management hier wel wat meedoen en dat kan door afspraken te maken met de vakbonden hierover en deze vastleggen.

MSD is nu nog een fijn bedrijf om voor te werken maar houd je werknemers in het oog voor deze gaan vertrekken, denk aan je ontziemaatregelen.....

S - 15-11-2018 - 19:34

Ik vind het aanbod van MSD werkelijk schandalig. De versobering van de vakantiedagen, ouderdoms regelingen en beperkt loonbod kunnen mijn inziens echt niet door de beugel. Het loonbod is voor een bedrijf dat miljarden verdient is zelfs schandalig te noemen.....Ik keur het aanbod van MSD dan ook af. En sta ik achter de vakbonden. Verder hoop ik dat MSD/NMP partij kiest voor de werknemer en niet voor de werkgever......

Haarlemmer - 15-11-2018 - 09:23

De loon eis van 2,5% is inderdaad te laag vanuit MSD.

Over het generatiepackt heb ik minder ideeŽn. Als mijn oudere collega minder zou gaan werken, en ik moet zijn werk opvangen, gaat mij dat niet lukken. En er worden niet ineens meer mensen aangenomen. Dus vanuit mijn positie gezien heb ik juist graag dat hij blijft werken zoals hij dat nu doet.

Gea - 15-11-2018 - 09:18

Het generatiepact moet vooral gebruikt worden om kennis en ervaring van oudere werknemers over te dragen op jongeren omdat (technische) vakmensen nauwelijks te vinden zijn. Het is dus ook in het belang van MSD voor de toekomst om te investeren in ruimte voor kennisoverdracht van oudere medewerkers.

Daan de Wildt - 15-11-2018 - 08:38

Het huidige CAO is een fijn en aantrekkelijk CAO. Echter wat de werkgever, MSD nu wilt voor het CAO is kortom het in de steek laten van de mensen die ervoor zorgen dat MSD staat. 2,5% loon gaan ze het niet mee redden, alles wordt duurder en dat gaat ook sneller ons koopkracht gaat achteruit en MSD, onze werkgever steunt dit! Ik ben 100% voor het voorstel van de vakbonden, zij hebben redelijke punten die gericht zijn op de toekomst van alle leeftijden. De werkdruk gaat alleen maar oplopen, we hebben mensen nodig. We hebben niks aan tijdelijke krachten. We moeten iemand hebben die we volledig kunnen inwerken en op kunnen bouwen die niet na een jaar weer weggaat, want het inwerken zelf duurt alleen al 3 maanden!

Het is jammer dat MSD hun CAO zo wilt veranderen in negatief perspectief. Mocht MSD niet luisteren dan zullen we dit op een andere manier kenbaar moeten maken, helaas.

Ongeruste werknemer - 15-11-2018 - 08:33

In jaren van economische tegenwind snap ik dat er kritischer gekeken moet worden naar alle uitgaven en is loonmatiging te verdedigen. Maar de afgelopen jaren gaat het juist erg goed. Kwartaal op kwartaal zien we groei en wordt trots de winst medegedeeld waar we allemaal hard ťn met ons hart voor hebben gewerkt. Dat is wat ons als bedrijf ook bindt, het warme MSD hart. Ik wordt dan ook echt boos dat het management alles probeerd om het kale loon zo laag mogelijk te houden. We worden zoetgehouden met merit tabellen, Inspire systeem dat op een niet transparante manier wordt toegepast en fictieve aandelen waar je op korte termijn niets mee kunt. Een structurele loonstijging van 4% is in deze tijd goed te verdedigen en dat zou pas echt visie tonen en waardering geven.
Als dit niet lukt dan moeten we ons ongenoegen op een andere manier laten zien en voelen. Want het management is op dit vlak blind en doof.

Bezorgde werknemer - 15-11-2018 - 08:13

MSD is een gezondheidsbedrijf? is niet terug te zien uit hun CAO aanbod, het jammere is dat MSD steeds meer winsten maakt, maar ook steeds meer hun medewerkers uitknijpt. Het zou de directie sieren als er iets meer respect en dankbaarheid naar de medewerkers toe komt. Deze lijn die MSD inzet is, is op de lange termijn onhoudbaar in een maatschappij waarin de beroepsbevolking krimpt en talent nog schaarster zal worden. Concurrenten betalen al meer salaris en delen beter in de winst, het is een kwestie van tijd voordat er weer veel goede mensen gaan vertrekken.

Medewerker - 15-11-2018 - 08:05

Generatiepact: het is erg teleurstellend dat MSD niet wil praten over een generatiepactregeling, omdat "het niet past in de visie". Duurzame inzetbaarheid is nota bene een speerpunt van de werkgever. Hoe dom is het dan om een moderne optie als generatiepactregeling niet te willen overwegen? Het bevestigt helaas mijn beeld van MSD als bedrijf dat uitdraagt het goed voor te hebben met werknemers, maar in de praktijk vooral aan het lijntje wordt gehouden door het hoofdkantoor. Uiteindelijk gaat het vooral om het reduceren van de kosten en verhogen van de winst om de aandeelhouders tevreden te houden.

Oudere medewerker - 14-11-2018 - 15:28

Zolang als er niet meer als 2.5% gebpden wordt stop maar met de onderhandelingen dat gaat hem niet worden

Medewerker - 27-10-2018 - 23:43

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn weer begonnen, en opnieuw gaan de 3 bonden die onze belangen zouden moeten behartigen, niet als 1 front de onderhandelingen in.
Nog steeds is er niets geleerd van de voorgaande 6 jaren.
De NMP maakt het in mijn ogen wel heel erg bont door samen met MSD een Enquete onder de medewerkers te houden, waarbij de vragen weer dusdanig suggestief zijn!!!! Hoe durf je je eigen medewerkers tegen elkaar op te zetten en uit te spelen!!!
En dan later uitleggen als zijnde : Daar hebben julie zelf voor gekozen????
Opnieuw laat de NMP zien waarvoor het staat!!
Ik mag hopen dat menigeen zo slim is om de enquete niet in te vullen, want de druiven worden wel heel erg zuur wanneer de plannen die MSD/NMP met de mensen voorheeft doorgang zullen vinden.

Dus mijn slogan luidt: ENQUETE MSD/NMP WEG ERMEE!!!!!

Oscar - 25-09-2018 - 21:28


Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende »