Informatie voor niet-leden

Informatievoorziening aan niet-leden

Onze informatie is niet alleen bedoeld voor leden van de vakorganisaties. Ook medewerkers van MSD die geen lid zijn, informeren we graag. Zowel via de pamfletten als via deze website. 

Het is echter niet mogelijk om medewerkers die geen lid zijn, automatisch via E-mail te informeren. De reden hiervoor is simpel: wij kunnen en willen niet via het MSD mailsysteem alle medewerkers een mail sturen. 

Wilt u in de toekomst rechtstreeks van ons - digitaal - informatie ontvangen zoals straks bijvoorbeeld de uitslag van stemming? Geef dan uw mailadres hier op: Mailinglist