Overwerktoeslagen

Recht op overwerktoeslagen

Niet iedereen heeft recht op overwerktoeslagen.Medewerkers in de  CCF P1, R1 en de O- en B- ladders komen in aanmerking voor overwerkvergoedingen.

Uitzondering: medewerkers in andere CCF ladders die geconsigneerd zijn én tijdens de consignatiedienst opgeroepen worden om naar het bedrijf te komen. Zie Consignatievergoeding.


Toeslag

Voor overwerk wordt per uur - naast het uurloon - een toeslag betaald ter hoogte van de onderstaande percentages. Het toeslagpercentage is een percentage van het uurloon.
Overwerk compenseren in vrije tijd

De werknemer kan vragen om overwerk te compenseren in vrije tijd. In dat geval:

 •  wordt compensatie in vrije tijd toegestaan, mits de bedrijfsomstandigheden dat toelaten;
 •  wordt voor ieder overuur 1 vrij uur toegekend;
 • de toeslag wordt altijd in geld uitgekeerd. Het is dus niet mogelijk om het overuur én de bijbehorende toeslag in vrije tijd te compenseren.

 

Rusturen na overwerk

Om te zorgen dat een werknemer die overwerkt niet oververmoeid raakt, wordt bij overwerk op een aantal tijdstippen - naast de overwerkvergoeding - zogenaamde rusturen toegekend.

 • Een rustuur is een uur vrij met behoud van salaris.
 • Rusturen moeten direct aansluitend op het overwerk worden opgenomen. Gebeurt dat niet, dan vervalt het recht op deze rusturen. 
Dagdienst & rusturen  
 • Een medewerker in dagdienst die overwerkt tussen 22.00 uur en de aanvang van de volgende dienst, krijgt hiervoor rusturen. 
 • Behalve als er begonnen is met overwerken op of na 06.00 uur.
 • Per overuur ontvangt de werknemer een rustuur. 
 • Bovendien ontvangt de werknemer per opkomst twee extra rusturen. 
 • Het maximum aantal rusturen tussen twee dagdiensten is 9 uur.

Consignatie & rusturen
 • Als iemand tijdens een consignatiedienst overwerk doet na  04.30 uur, dan is er recht op rusturen. Zie ook Consignatievergoeding.

Ploegendienst & rusturen
 • Een medewerker in ploegendienst die aansluitend op het dienstrooster meer dan vier uur overwerk verricht, heeft recht op rusturen per uur overwerk boven de 4.  Dus bij 6 uur overwerk aansluitend op het normale rooster, ontstaat er recht op 2 rusturen.