Rooster van invloed op gezondheid en sociaal leven
 
Het rooster waarin je werkt, is van invloed op je gezondheid en je sociale leven. Zo is 's nachts werken wetenschappelijk bewezen ongezond. In het weekend overdag werken is niet ongezond, maar niet altijd even prettig voor je sociale leven.  
 
Het werken in ploegen wordt dan ook afwijkend beloond van het werken in dagdienst. Er wordt een toeslag betaald voor het werken op op ongezonde en onaangename uren. Deze toeslag is voor de werknemer een compensatie voor het werken op dergelijke tijdstippen en voor de werkgever een financiële prikkel om medewerkers juist niet op ongezonde en/of onaangename uren te laten werken. Het is immers voor het bedrijf duurder.
 
Klokurenmatrix
Om de toeslag te bepalen, wordt de Klokurenmatrix gebruikt. In deze matrix staat exact aangegeven welke toeslag van toepassing is op welk uur van een etmaal. Aan de hand van deze matrix kan de toeslag voor ieder willekeurig rooster berekend worden.
 
De klokurenmatrix is dus feitelijk een rekenmachine: maakt niet uit welk rooster aan de hand van de matrix beoordeeld wordt: er komt altijd een bijbehorende toeslag uit. 
 
Roosterkenmerken
Juist omdat met de klokurenmatrix het alleen over de toeslag van een rooster gaat, hebben we vakbondszijde bij de invoering van deze matrix aangegeven dat er ook naar de gezondheids- en sociale aspecten van roosters gekeken moet worden. In het verlengde hiervan is er door kader- en OR-leden in samenwerking met een arbeidstijdendeskundige van de FNV een checklist roosterkenmerken gemaakt. Gezondheids- en sociale kenmerken. 
 
Deze checklist is besproken met MSD en een arbeidstijdendeskundige van de werkgeversvereniging. Dit heeft geleid tot de afspraak dat de Checklist roosterkenmerken.pdf  gebruikt moet worden bij het ontwerpen van nieuwe roosters. Door het bedrijf, bij de ATM trajecten en de OR bij het beoordelen van de instemmingsaanvraag voor een nieuw rooster.
 
Nachtarbeid
Inmiddels is er veel onderzoek verricht naar 's nachts werken en de gevolgen daarvan. Hier kunt je het uitgebreide Rapport_Licht_op_de_nacht.pdf downloaden. 
 
Arbeidstijdenwet
De wet stelt een aantal grenzen aan arbeidstijden. De belangrijkste informatie is te vinden op de website van de overheid:
 
 
Werken in ploegen
Meer informatie over het werken is via onderstaande links te vinden:


  Afbeelding invoegen