Twee misverstanden over lidmaatschap van een vakorganisatie

"Voor mij niet nodig, want ik heb al een rechtsbijstandsverzekering"
Een belangrijk verschil met een rechtsbijstandsverzekering is dat vakbonden proberen de arbeidsvoorwaarden van medewerkers zo goed mogelijk proberen te regelen met een bedrijf. Bijvoorbeeld door het afsluiten van CAO's. En in het geval van reorganisaties een sociaal plan af sluiten. Een verzekering doet dat niet. Uw rechtsbijstandsverzekering maakt geen afspraken over uw arbeidsvoorwaarden en ook niet over collectieve regelingen bij ontslag. Uw verzekering komt u te hulp bij een individueel  arbeidsconflict. Dat doen de vakorganisaties voor hun leden ook.

"Voor mij niet nodig, anderen zijn al lid"
Gelukkig maar dat er collega's van u wel lid zijn, want anders was het snel afgelopen met een CAO, sociaal plan en soortgelijke afspraken die door de vakbonden worden gemaakt voor iedereen. Een bedrijf onderhandelt immers uitsluitend met de vakorganisaties als  die een belangrijk deel van de medewerkers vertegenwoordigen.

Meer informatie per bond via deze  Links.